FB_bildKulturpristagare2022.jpg

Bestämmelser för Ystads kommuns kulturpris

Ystads kommuns kulturpris är instiftat för att belöna en samlad kulturgärning som bidragit till att berika kulturlivet i Ystads kommun.

Mottagare av priset kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun.

Anställda inom Ystads kommun, kommunalförbund eller kommunalt bolag som kommunen äger eller är medlem i kan inte nomineras för sådant arbete som den anställde utför inom sin tjänst.

Förslag till kulturpristagare kan lämnas av enskild person eller organisation som bor eller verkar i Ystads kommun.

Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att fastställa prissumman för kulturpris och kulturstipendiat inom ramen för kultur- och fritidsnämndens budget. Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att dela upp fastställd prissumma avseende kulturpriset på flera enskilda mottagare och äger även rätt att reservera anslaget belopp under högst två år. Utdelning av kulturpris, vilket uppgår till 35 000 kr, handläggs av Kultur- och fritidsnämnden. Nämnden utser pristagare.

Senaste tidpunkt för inlämning av förslag till kulturpristagare skall offentliggöras i lokalpressen. Förslag och ansökan skall inlämnas skriftligen till Kultur- och Fritidsförvaltningen. Förslag och ansökningar som inkommit efter sista ansökningsdag behandlas inte.

Dock kan nämndsledamot enligt kommunallagen lämna förslag med motivering vid nämndens sammanträde.

Ambitionen är att kulturpriset delas ut vid ett offentligt arrangemang under hösten. Dessutom ska beslutet om pristagare meddelas vid kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

 

Nominering tillsammans med motivering till kulturpristagare ska skickas till

Ystads kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen
271 80 Ystad eller kultur@ystad.se

Datum för sista nominering är den 1 oktober 2023.

Förslag som kommit in efter sista nomineringsdag behandlas inte.

 

Bild: Jenny Brandt Grönberg
Publicerad 2021-01-11, Uppdaterad 2023-09-06