Kulturpristagare genom tiderna

Många välkända personer har tilldelats Ystads kommuns kulturpris genom åren. Bland namnen finner vi konstnären Greta Sandberg, skådespelaren Ernst-Hugo Järegård och musikern Edda Magnason.

Här följer en förteckning över tidigare kulturpristagare, från 1965 till idag.

1965 Konstnären Gerhard Wihlborg

1966 Stadsombudsmannen Sven Carlquist

1967 Konstnären och poeten Arno Vihalemm

1968 Skådespelaren Ernst-Hugo Järegård

1969 Konstnären Carl-Einar Borgström

1970 Stadsarkitekten Rune Welin

1971 Damastväverskorna Hulda och Elfrida Svensson

1972 Konsthantverkaren Sigvard Nilsson

1973 Konstnären Greta Sandberg

1974 Fil. doktor Karl-Erik Löfqvist

1975 Arkeologen Anton Nilsson och Spelemannen Mauritz Nilsson

1976 Förre museichefen Nils Olsson

1977 Hembygdsforskaren Birger Persson och Författaren Sigurd Thomasson

1978 Hembygdsforskaren Henning Isberg

1979 Konstnären Torsten Esbjörnsson

1980 Konstnären Ola Billgren

1981 Pris ej utdelat

1982 Galleristen Rolf Dahlström och Musikdirektören Sven-Eric Erlö

1983 Hembygdsforskarna Knut Haglund och Nils Rosengren

1984 Redaktören och författaren Wilhelm Sjöberg

1985 Kapten John Andersson

1986 Fil. dr. Richard Bark med Sören Nielzén och Fil. mag. Inger Heyman (Ystadoperans ledning)

1987 Författaren Björn Ranelid

1988 Konstnären Kerstin Lundberg-Stenman

1989 Teaterdirektören Bo Frostmo och Hembygdsforskaren Svea Jacobsson

1990 Musikledaren Knut Nilsson

1991 Konstnären Gerhard Nordström

1992 Hembygdsforskaren Gunnar Lundquist

1993 Musikredaktören Ulla Forshell

1994 Tandläkaren Roland Jacobsson (Fornminnesföreningens ordf.)

1995 F. Rektorn Per Rosengren (Ljunits och Herrestads hembygdsförening)

1996 Föreningen Nordens ordf. Majken Törnblad

1997 Hemvärnets Musikkår

1998 Skådespelaren och regissören Bror Tommy Borgström

1999 Ubildningsledare lektor Margaretha Bergkvist-Persson

2000 Musikföreningen Chorus

2001 Författaren Henning Mankell

2002 Arkitekt Clas B. Persson

2003 Musikern Edda Magnason

2004 Pris ej utdelat

2005 Bertil "Kitte" Persson

2006 Musikern, romanförfattaren och poeten Jacques Werup

2007 Musiker- och konstnärsparet Jennifer Saxell och Michael Saxell

2008 Musikgruppen Khala Uma

2009 Tattoogeneralen Håkan Blixt

2010 Ystads Frivillige Bergnings-Corps

2011 Nya Upplagans redaktör Lars Yngve

2012 Lena Palmgren

2013 Jan Lundgren

2014 Perikles

2015 Fredrik Andersson

2016 Linda Boström Knausgård

2017 Ystad Stadsteater

2018 Sommarteatern i Ystad

2019 Skördefesten i Svenstorp

2020 Konstnären Börje Lindberg

2021 Ystad Sweden Jazz Festival

2022 Lars-Åke Kristensson

2023 Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra

Publicerad 2013-03-19, Uppdaterad 2023-10-18