_B7B4462.JPG

Kulturstöd

Information om Ystads kommuns ordinarie kulturstöd

Kulturstödet syftar till att främja ett mångsidigt kulturliv i Ystads kommun av hög kvalitet samt att  skapa kulturella mötesplatser. Kulturverksamhet för barn och ungdom prioriteras.

 

Årligt verksamhetsbidrag
Kulturstödet ska främja ett mångsidigt kulturliv av hög kvalitet samt att skapa ett utbud som möjliggör möten och gemensamma upplevelser för människor i alla åldrar och med olika bakgrund. Bidraget ska underlätta för föreningar att skapa ett långvarigt och kvalitativt arbete för kulturen i Ystads Kommun.
Bidragen kan sökas en gång om året. Ansökan skall vara Kultur- och Fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 oktober 2024 avseende kalenderåret 2025. Rapport för mottaget verksamhetsbidrag ska skickas in innan den 31 maj under innevarande bidragsår.

Arrangemangs- och projektbidrag
Stödet ska bidra till allas möjlighet att uppleva delaktighet i kulturlivet, hålla hög konstnärlig nivå, att stödja kulturell mångfald samt att främja ett levande kulturarv. Bidraget ska stödja ideella föreningar att genomföra enstaka offentliga arrangemang eller projekt som planeras äga rum i Ystads kommun. Arrangemanget/projektet ska vara av publikt allmänintresse.

Landsbygdsbidraget
Stödet ska bidra till allas möjlighet att uppleva kultur- och fritidslivet i Ystads kommun. Bidraget ska stödja föreningar som vill skapa arrangemang och utvecklingsprojekt inom kultur och fritid som berikar landsbygden i Ystads kommun. Syftet är ett ökat utbud av kultur och fritid i hela kommunen och att stimulera landsbygden hela året i Ystads kommun. Stödet kan sökas för arrangemang- och projekt på landsbygden.

Nya bidragsbestämmelser från och med 2024

Den 24 januari 2024 tog Kultur- och fritisnämnden beslut om nya bestämmelser för kommunens föreningar. Den största förändringen för kulturens bidrag är att ansökan och handläggning nu sker genom det digitala bidragssystemet Fri.

Här kan du läsa de nya bidragsbestämmelserna för Kultur- och fritidsförvaltningen.

Har du frågor kring din inlogg så kontakta fritid@ystad.se.
Har du frågor kring bidragen och dess innehåll, kontakta kristina.erlandsson@ystad.se.

Registrera din förening i Kultur-och Fritidsförvaltningens föreningsregister

KY_Ordform_1_Rosa

Publicerad 2023-12-19, Uppdaterad 2024-01-26

Kontakt

Kulturenheten
Kristina Erlandsson
Kulturutvecklare
0411-57 71 40