_B7B4462.JPG

Kulturstöd

Information om Ystads kommuns kulturstöd.

Kulturstödet syftar till att främja ett mångsidigt kulturliv i Ystads kommun av hög kvalitet samt att skapa kulturella mötesplatser. Kulturverksamhet för barn och ungdom prioriteras.

De bidrag som ideella kulturföreningar kan söka är årliga verksamhetsbidrag och arrangemangs- och projektbidrag.

Verksamhetsbidragen är avsedda för föreningar som ansöker om bidrag för årligen återkommande kulturverksamhet. Bidragen kan sökas en gång om året. Ansökan skall vara Kultur- och Utbildningsförvaltningen tillhanda senast den 1 oktober 2020 avseende kalenderåret 2021.

Arrangemangs- och projektbidrag kan utgå till föreningar för att genomföra enstaka offentliga arrangemang som konserter, teaterföreställningar, föreläsningar, festivaler med mera.

För ytterligare upplysningar om gällande bestämmelser se kulturstödsregler

Blankett Ansökan Kulturstöd - Årligt verksamhetsbidrag

Rapport o utvärdering- Årligt verksamhetsbidrag

Blankett Ansökan Kulturstöd - Arrangemang/projektbidrag

Rapport o utvärdering- Arrangemang/projektbidrag

Eventuella frågor kring kulturstöd besvaras av Susann Roos, kulturutvecklare, tfn 0411-57 71 40 eller susann.roos@ystad.se

Registrera din förening i Kultur-och utbildningsförvaltningens föreningsregister

Publicerad 2013-12-19, Uppdaterad 2020-12-04