FB_bildKulturpristagare2022.jpg

Bestämmelser för Ystads kommuns kulturstipendium

Ystads kommuns kulturstipendium är instiftat som en uppmuntran till antingen en ung kulturutövare eller till en förening/organisation som arbetar för kultur för unga inom Ystads kommun.

Mottagare av stipendiet kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun.

Anställda inom Ystads kommun, kommunalförbund eller kommunalt bolag som kommunen äger eller är medlem i kan inte anmälas/nomineras för sådant arbete som den anställde utför inom sin tjänst.

Förslag eller ansökningar till kulturstipendiet kan göras av enskild person eller organisation som bor eller verkar i Ystads kommun. Enskild person eller organisation kan även själv ansöka om kulturstipendium.

Kultur-och fritidsnämnden äger rätt att fastställa prissumman för kulturstipendiat inom ramen för kultur- och fritidsnämndens budget. Kulturstipendiet skall utdelas varje år. Utdelning av kulturpris, vilket uppgår till 10 000 kr, handläggs av Kulturnämnden som utser kulturstipendiat.

Senaste tidpunkt för inlämning av förslag till kulturstipendiat samt ansökan om kulturstipendium skall offentliggöras i lokalpressen. Förslag och ansökan skall inlämnas skriftligen till Kultur- och Fritidsförvaltningen. Förslag och ansökningar som inkommit efter sista ansökningsdag behandlas inte.

Dock kan nämndsledamot enligt kommunallagen lämna förslag med motivering vid nämndens sammanträde.

Ambitionen är att kulturstipendiet delas ut vid ett offentligt arrangemang under hösten. Dessutom ska beslutet om kulturstipendiat meddelas vid kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

Ansökan/nominering tillsammans med motivering för kulturstipendium skickas till:
Ystads kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
271 80 Ystad
eller kof@ystad.se

Datum för sista nominering/ansökan är den 1 oktober 2023.

Förslag som kommit in efter sista ansöknings/nomineringsdag behandlas inte.


Bild: Jenny Brandt Grönberg
Publicerad 2021-01-11, Uppdaterad 2023-09-06