Skola

Som ung har du rätt att få en bra utbildning som låter dig lära och utvecklas – en plats där du får den hjälp du behöver, känner dig trygg och har arbetsro. Det är de vuxna i skolan som har ansvaret för att se till att alla barn får en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Förskoleklass till nionde klass ska vara gratis och öppen för alla barn.

Publicerad 2018-10-30, Uppdaterad 2019-07-01