RSS

Aktuellt om skolskjuts


Spara reskort/skolkort

Publicerad: 2020-05-20 11:34

Vi vill påminna alla elever som reser med reskort/skolkort till skolan att det är viktigt att spara sitt kort till kommande läsår. Ny skolbiljett kommer kopplas på igen i samband med skolstart. Åk 7-9-elever  som tappat sitt kort kontaktar respektive skoladministratör. Yngre elever vänder sig till Bemanningen, KoU-huset på Piparegränd 3. 


Viktig information från Bergkvarabuss AB

Publicerad: 2020-03-18 12:11

Från och med torsdagen den 19 mars kommer Bergkvarabuss, i samtliga fordon i persontrafik, att reservera sittplatserna på den främre stolsraden närmast förarplatsen från att användas av resenärer. Åtgärden kommer att vara aktiv till dess att rådande läge mormaliseras. Läs gärna mer på länken.


Fel i Skånetrafikens reseplanerare

Publicerad: 2020-01-08 12:23

Skånetrafiken meddelar att där har smugit sig in fel i deras Reseplaneraren. Vad vi kan se från Ystads kommuns håll så påverkar det linje 570 som har färre avgångar via reseplaneraren än vad den ska ha i verkligheten. Felet är anmält och ska åtgärdas under dagen(onsdag 200108)

 Information om turen Vargen A

Publicerad: 2019-12-13 09:15


Prismeddelande från Skånetrafiken

Publicerad: 2019-10-25 11:59Y-turer gällande Norreport- och Västerportelever

Publicerad: 2019-08-22 14:13


Information fr Skånetrafiken 2019-2020

Publicerad: 2019-08-16 11:16

Skånetrafikens nya kort för skolbiljett ska signeras på baksidan men då denna sida är högblank måste permanentpenna användas eller en tejpremsa, varpå namnet skrivs. Skånetrafiken kommer inte kräva av eleverna att namn finns. När kortet valideras av kontrollant kommer elevens namn och personnummer upp.


Nya tidtabeller läsåret 2019 - 2020

Publicerad: 2019-08-12 17:08


Till vårdnadshavare för skolskjutsberättigade skolbarn

Publicerad: 2019-08-12 16:59


Nya tidtabeller läsåret 2019/2020

Publicerad: 2019-08-06 11:20


Skånetrafikens resekort ersätter jojo-korten

Publicerad: 2019-06-20 11:47
Ändringar hållplatser i Källesjö

Publicerad: 2019-02-15 17:53


Höstlovsbiljett för barn och ungdomar

Publicerad: 2018-10-18 12:39


Nya avgångstider från högstadieskolorna

Publicerad: 2018-09-14 15:58


Ny skolskjutsleverantör

Publicerad: 2018-09-14 15:53


Nya turlistor för Löderups skola from 5/9

Publicerad: 2018-09-03 16:22