RSS

Aktuellt om skolskjuts


Prismeddelande från Skånetrafiken

Publicerad: 2019-10-25 11:59

Skolbiljetten gäller inte på helgerna Nu är skolbiljetternas felaktiga giltighet åtgärdad. Från med vecka 44 gäller skolbiljetten dygnet runt måndag till fredag – och inte på helgerna.

Vi har flera gånger informerat skolorna och eleverna om att skolbiljetten endast gäller måndag till fredag, trots att biljetten blippat grönt alla dagar i veckan. Från och med 2-3 november kommer skolbiljetten att blippa rött på helgerna. Nu när skolbiljettens giltighet är korrigerad kan en del elever har ”vant sig” vid att resa på helgerna. Vi fortsätter att hantera elever, som reser utan giltig biljett, enligt gällande riktlinjer. Första helgen ska vi ha en mjuk linje där vi åter informerar om vad gäller och uppmanar eleven att köpa biljett. Detta kan eleven göra enklast i någon av våra appar, i biljettautomat, ombord på bussen samt hos våra kundcenter och ombud. På tåg ber vi eleven att gå av på nästa station och köpa biljett till nästa avgång. Har inte eleven ”medel” för köp då ska hen inte åka med. Inte heller i detta skede får vi sätta eleven i en otrygg situation – sista avgången, beckmörkt och ensligt, ösregn eller missad en anslutning. Varje situation är unik. Bedöm situationen och handla därefter.
Säkerheten först enligt vår förarhandbok I särskilda fall kan det uppstå osäkerhet om du ska låta en person åka med eller inte, även utan biljett. Detta gäller särskilt barn som reser ensamma. Mörker, otrygga områden, långt mellan hållplatser och turer kan göra dig mer än osäker. Det är självklart viktigt att betona att hen ska ha giltig biljett, men om du känner oro för personens säkerhet ska du hellre låta personen åka med än att lämna personen åt sitt öde på hållplatsen. Detta är ett starkt undantag som följer regeln ”säkerhet först”. Tänk också på att skolplikten för barn i grundskoleålder gör att du inte får neka barn att resa till/från skolan, även om barnet saknar biljett.

Har eleven frågor kring skolbiljettens giltighet så hänvisa alltid till skanetrafiken.se


Ombyggnation/VVS arbete Landsvägen i St Herrestad. Påverkar elever med skolskjuts till Köpingebro skola.

Publicerad: 2019-08-28 13:44

Pga omfattande VVS-arbete på Landsvägen i St Herrestad där framkomligheten begränsas kommer vi tyvärr inte in med vår skolskjuts till hållplatsen St Herrestad/skolgården, Vargen A.
Vi hänvisar eleverna till hållplatserna St Herrestad/Krogaled och Skånetrafikens hållplats/St Herrestad(mot Tomelilla).
Detta gäller from fredag 30/8 tom 22/12. Skulle arbetet gå snabbare än planerat så kommer vi öppna hållplatsen tidigare.


Y-turer gällande Norreport- och Västerportelever

Publicerad: 2019-08-22 14:13

För åk 7-9 elever på Norreportskolan som åker med Y-turer är hållplatsen Kristianstadsvägen, Skånetrafikens hållplats.

De elever som åker hem med Y-tur Skalman från Norreport och Västerport blir hämtade med Rådjur och/eller Fjärilen för att sedan byta buss till Skalmanbussen på Regementsgatan vid Kunskapsskolan. Berörda elever har fått information av busschaufför. 


Information fr Skånetrafiken 2019-2020

Publicerad: 2019-08-16 11:16

Skånetrafikens nya kort för skolbiljett ska signeras på baksidan men då denna sida är högblank måste permanentpenna användas eller en tejpremsa, varpå namnet skrivs. Skånetrafiken kommer inte kräva av eleverna att namn finns. När kortet valideras av kontrollant kommer elevens namn och personnummer upp.


Nya tidtabeller läsåret 2019 - 2020

Publicerad: 2019-08-12 17:08


Till vårdnadshavare för skolskjutsberättigade skolbarn

Publicerad: 2019-08-12 16:59


Nya tidtabeller läsåret 2019/2020

Publicerad: 2019-08-06 11:20


Skånetrafikens resekort ersätter jojo-korten

Publicerad: 2019-06-20 11:47
Ändringar hållplatser i Källesjö

Publicerad: 2019-02-15 17:53


Höstlovsbiljett för barn och ungdomar

Publicerad: 2018-10-18 12:39


Nya avgångstider från högstadieskolorna

Publicerad: 2018-09-14 15:58


Ny skolskjutsleverantör

Publicerad: 2018-09-14 15:53


Nya turlistor för Löderups skola from 5/9

Publicerad: 2018-09-03 16:22


Uppdaterade turlistor till K-bro och Löderup

Publicerad: 2018-08-23 14:38

Samtliga turlistor till K-bro och Löderup skola är uppdaterade då det blivit fel tider på hemresorna.


Nya turlistor för läsåret 2018/2019

Publicerad: 2018-08-16 13:59


Ombyggnation av Regementsgatan

Publicerad: 2018-08-16 13:56


Skolskjutsarna startar onsdag 22/8

Publicerad: 2018-08-15 16:12


Turlistor skolskjuts Ht-18

Publicerad: 2018-08-15 16:01