RSS

Aktuellt om skolskjuts


Ombyggnation/VVS arbete Landsvägen i St Herrestad. Påverkar elever med skolskjuts till Köpingebro skola.

Publicerad: 2019-08-28 13:44

Pga omfattande VVS-arbete på Landsvägen i St Herrestad där framkomligheten begränsas kommer vi tyvärr inte in med vår skolskjuts till hållplatsen St Herrestad/skolgården, Vargen A.
Vi hänvisar eleverna till hållplatserna St Herrestad/Krogaled och Skånetrafikens hållplats/St Herrestad(mot Tomelilla).
Detta gäller from fredag 30/8 tom 22/12. Skulle arbetet gå snabbare än planerat så kommer vi öppna hållplatsen tidigare.


Y-turer gällande Norreport- och Västerportelever

Publicerad: 2019-08-22 14:13

För åk 7-9 elever på Norreportskolan som åker med Y-turer är hållplatsen Kristianstadsvägen, Skånetrafikens hållplats.

De elever som åker hem med Y-tur Skalman från Norreport och Västerport blir hämtade med Rådjur och/eller Fjärilen för att sedan byta buss till Skalmanbussen på Regementsgatan vid Kunskapsskolan. Berörda elever har fått information av busschaufför. 


Information fr Skånetrafiken 2019-2020

Publicerad: 2019-08-16 11:16

Skånetrafikens nya kort för skolbiljett ska signeras på baksidan men då denna sida är högblank måste permanentpenna användas eller en tejpremsa, varpå namnet skrivs. Skånetrafiken kommer inte kräva av eleverna att namn finns. När kortet valideras av kontrollant kommer elevens namn och personnummer upp.


Nya tidtabeller läsåret 2019 - 2020

Publicerad: 2019-08-12 17:08


Till vårdnadshavare för skolskjutsberättigade skolbarn

Publicerad: 2019-08-12 16:59


Nya tidtabeller läsåret 2019/2020

Publicerad: 2019-08-06 11:20


Skånetrafikens resekort ersätter jojo-korten

Publicerad: 2019-06-20 11:47
Ändringar hållplatser i Källesjö

Publicerad: 2019-02-15 17:53


Höstlovsbiljett för barn och ungdomar

Publicerad: 2018-10-18 12:39


Nya avgångstider från högstadieskolorna

Publicerad: 2018-09-14 15:58


Ny skolskjutsleverantör

Publicerad: 2018-09-14 15:53


Nya turlistor för Löderups skola from 5/9

Publicerad: 2018-09-03 16:22


Uppdaterade turlistor till K-bro och Löderup

Publicerad: 2018-08-23 14:38

Samtliga turlistor till K-bro och Löderup skola är uppdaterade då det blivit fel tider på hemresorna.


Nya turlistor för läsåret 2018/2019

Publicerad: 2018-08-16 13:59


Ombyggnation av Regementsgatan

Publicerad: 2018-08-16 13:56


Skolskjutsarna startar onsdag 22/8

Publicerad: 2018-08-15 16:12


Turlistor skolskjuts Ht-18

Publicerad: 2018-08-15 16:01


Information kring sommarlovsbiljetten, Skånetrafiken

Publicerad: 2018-05-04 12:34