Inställda skolskjutsar 30/11

Publicerad: 2023-11-30 06:41

P.g.a. rådande väderlek ställs skolskjutstrafiken in i Ystads kommun, torsdagen 231130.

Gäller samtliga grundskolor.  

Tänk på att ta det försiktigt i trafiken om ni kör era barn till skolan dagar då skolskjutsen är inställd ansvarar ni också för hämtningen.

Gällande morgondagen 231201 kommer beslut att tas senare under dagen.

Håll er uppdaterade via Ystad kommuns hemsida Aktuellt om skolskjuts - Ystads kommun, radion, och/eller sociala medier.

 

/Skolskjutssamordningen Ystad kommun

 

Kommentarer