RSS

Aktuellt om skolskjuts


Information om Skånetrafikens reskort

Publicerad: 2024-06-11 14:59

Information om Skånetrafikens reskort

Fredagen den 14 juni är det skolavslutning. Det är även sista dagen då reskortet för resa med Skånetrafiken gäller. Reskortet ska sparas för att användas till nästa läsår igen. En ny skolbiljett kopplas till kortet som börjar gälla från och med den 1 augusti 2024. För blivande gymnasieelever som har 6 km eller längre till sin gymnasieskola ska ansöka om resebidrag på kommunens hemsida. Gå in på följande länk https://ext.ystad.se/s/dagligaresor för att ansöka om resebidrag. För de elever som haft reskort sedan tidigare kommer skolbiljetten kopplas till samma reskort och därmed är det viktigt att avslutande nior sparar sina reskort.

 


Nya tidtabeller till och från Löderups skola

Publicerad: 2024-02-08 13:28

Från och med måndagen den 26 februari (veckan efter sportlovet) kommer skolskjutsarna till och från Löderups skola köra efter nya tidtabeller. Det gäller de båda turerna, Långben och Kalle Anka. Syftet med förändringen är att effektivisera transportsträckan och att i så långt som möjligt få till två likvärdigt långa turer. Samtidigt har vi försökt få till sträckor med logistik utifrån geografiska områden. Långben kommer köra den norra delen och Kalle Anka den södra delen.

För en del elever innebär det större förändringar än andra. En del hållplatser förläggs på motsats buss jämfört med befintliga turer.

 

Följande hållplatser skiftar buss till Långben:

Fröslövsvägen 590

Fröslövsvägen 441

Fröslövsvägen 375

Hedvigsdal skolskjutshållplats

Valleberga kyrka, grusparkering

 

Följande hållplatser skiftar buss till Kalle Anka:

Korsning Evefarmsvägen/Hammarsvägen

Ingelstorps Byväg

Kåseberga by, Ales väg 4

Korsning Nybyggarevägen/Peppingevägen

Korsning Peppingevägen/Rännegatan

Gröna Ladan (tidigare Tjugosjusby)

 

De nya tidtabellerna publiceras på skolskjutshemsidan fredagen den 16 februari 2024.

 

 

Med vänlig hälsning

Skolskjutssamordningen, Utbildningsförvaltningen Ystads kommun


Skolskjutsar torsdagen den 18 januari

Publicerad: 2024-01-17 15:54

Som väderprognosen visar gällande morgondagen, torsdagen den 18 januari, planerar vi att skolbussarna ska avgå som vanligt. Dock kan beskedet förändras och ny information kommer här på skolskjutshemsidan. 

Vårdnadshavarna avgör om det är lämpligt att ta sig till hållplatsen. Vi påminner om 15-minutersregeln, vilket innebär att barnen inte ska behöva vänta mer än 15 min efter utsatt tid. 


Tidigarelagd skolskjuts 17 januari

Publicerad: 2024-01-17 11:15