RSS

Aktuellt om skolskjuts


Ny tidtabell för Skånetrafiken from 12/12-2021

Publicerad: 2021-12-10 11:26

Skånetrafiken kommer med en ny tidtabell from 12/12-2021 vilket kommer påverka resandet för bla våra skolungdomar. Några turer kommer förändras och några turer kommer dras in vilket kan ställa till det för ungdomarna. Det är viktigt att ni kollar upp hur det ev påverka resandet till och från skolan. 

Skulle vissa turer påverka så att ungdomarna inte kan komma till skolan och/eller inte kunna komma hem är det viktigt att ni meddelar oss på Skolskjuts@ystad.se

 


Förändringar i turlistor Sövestad - Hedeskoga

Publicerad: 2021-09-09 14:53

Från och med måndagen den 13/9 sker lite förändringar i turlistorna gällande Hedeskoga och Sövestad skola. Förändringarna gäller Hästen som tidigareläggs med 4-10 min. Öja by får ändrad tid till 08:12 och hämtas med Hästen istället för Valpen A. Förändringarna gäller endast morgnar. Eftermiddagarna ser ut som tidigare. 


Skolskjuts Köpingebro

Publicerad: 2021-08-17 11:59

Observera att Köpingebros samtliga bussturer går 30-35 minuter senare på måndagmorgnar. Följande förskjutning gäller:

Vargen A och Skalman +30 min, Vargen B +33 min och Bamse 35 min. 


Tidtabeller 21/22

Publicerad: 2021-08-17 11:48


Tidtabeller läsåret 21/22

Publicerad: 2021-07-01 08:55


Ny hållplats i Nybrostrand

Publicerad: 2021-04-12 10:40Inställd skolskjuts onsdag 210210

Publicerad: 2021-02-09 16:03


Inställd skolskjuts tisdag 210209

Publicerad: 2021-02-08 16:44Skolskjutsen kör som planerat 21-02-08

Publicerad: 2021-02-08 07:13

Skolskjutsen kör som planerat idag måndag och det är 15 minuters regeln som gäller. Skulle förutsättningarna ändras så meddelas det här, via sociala medier samt via radion.