RSS

Aktuellt om skolskjuts


Rådjuret Y-tur inställd 9/12

Publicerad: 2020-12-09 07:59

Linje Rådjuret Y-tur, morgontur, är inställd onsdagen den 9/12 p.g.a. akut sjukdom. Eftermiddagens hemresa går enligt tidtabell. 


Rekommendationer utifrån covid-19 för skolskjuts Ystads kommun

Publicerad: 2020-10-30 12:20

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för region Skåne är att ​man som grundskoleelev ska resa till skolan som vanligt. Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer är viktiga för barn och ungas hälsa. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan barns och ungas behov av, och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas. Den aktuella kunskapen visar att barn oftast får milda symtom av covid-19 och att skolverksamheter inte har visat sig vara drivande i smittspridningen.

 

Vi har många elever som åker till grundskolorna via olika entreprenörer och entreprenörerna vidtar de åtgärder som de kan, utifrån de förutsättningar som finns, för att minska smittspridningen av covid-19. Elever som är symptomfria åker som vanligt med de olika skolskjutsarna kommunen anlitar.


Ny tidtabell Rådjur Y-tur

Publicerad: 2020-09-28 14:14

From måndagen den 5/10 kör Rådjur Y-tur (högstadieskolorna) enligt ny tidtabell. Turen är tidigarelagd med 2-4 min på de flesta hållplatserna. Den nya turlistan publiceras fredagen den 2/10 kl 9.00 under tidtabeller 

 

 

 


Förändrade tider Skalman Y-tur

Publicerad: 2020-09-02 11:21


Kompisåkning

Publicerad: 2020-08-21 12:16


Turlistor läsåret 20-21

Publicerad: 2020-08-11 14:09


Tidtabeller

Publicerad: 2020-08-06 10:29


Ny upphandling

Publicerad: 2020-08-06 09:40


Spara reskort/skolkort

Publicerad: 2020-05-20 11:34


Viktig information från Bergkvarabuss AB

Publicerad: 2020-03-18 12:11


Fel i Skånetrafikens reseplanerare

Publicerad: 2020-01-08 12:23