Rekommendationer utifrån covid-19 för skolskjuts Ystads kommun

Publicerad: 2020-10-30 12:20

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för region Skåne är att ​man som grundskoleelev ska resa till skolan som vanligt. Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer är viktiga för barn och ungas hälsa. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan barns och ungas behov av, och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas. Den aktuella kunskapen visar att barn oftast får milda symtom av covid-19 och att skolverksamheter inte har visat sig vara drivande i smittspridningen.

 

Vi har många elever som åker till grundskolorna via olika entreprenörer och entreprenörerna vidtar de åtgärder som de kan, utifrån de förutsättningar som finns, för att minska smittspridningen av covid-19. Elever som är symptomfria åker som vanligt med de olika skolskjutsarna kommunen anlitar.

Kommentarer