Följ Ystadbostäder på Facebook

Ystadbostäder finns nu på Facebook, följ vår kampanj med ett klimatsmart boende som tema. På den här sidan vill vi slå ett slag för att göra klimatsmarta val, både i ditt boende och i övrigt.

Våra hyresgäster ger upphov till klimatpåverkan på olika sätt genom sin livsstil. Det kan vara hur vi reser, äter och konsumerar. Vi vill inspirera till att göra klimatsmarta val helt enkelt.

Under hösten har vi kört två kampanjer, om vatten och ta med en kasse till affären, du kan se våra filmerna på https://www.facebook.com/ystadbostader

Vi vill även bli bättre på att källsortera och jobbar därför aktivt med att få våra hyresgäster att sortera mera och sortera rätt. I det bästa av världar så skulle vi kunna ta bort kärlen för restavfall och ersätta dessa med fler sorteringskärl för metall, glas, plast etc.

Publicerad 2020-10-27