Om Ystadbostäder

AB Ystadbostäder startade sin verksamhet 1960 och har Ystads kommun som ensam ägare. Vi äger och förvaltar för närvarande ca 1 400 bostäder, ett 70-tal lokaler och ca 900 bilplatser i Ystads stad. Alla är hyresrätter.

Publicerad 2020-07-04, Uppdaterad 2023-06-08