Närhet, kultur, miljö och kvalitet

Ystads kommun inriktar alltmer av sin verksamhet på att utnyttja och utveckla den plattform som dess geografiska belägenhet erbjuder.

Det betyder att rollen som brofäste till Centraleuropa, grundlagd genom mer än 30 års dagliga färjeförbindelser med Polen, vidareutvecklas och stärks.

Ystad satsar också på att spela en ännu mer aktiv roll i samarbetet mellan regionerna runt Södra Östersjön. Även det innebär en vidareutveckling av de kontakter man i årtionden haft med Bornholm bl a genom färjetrafiken året runt. Sedan 1995 finns i Ystad också EU-kontoret Europa Direkt Skåne, vilket ytterligare understryker det internationella kontaktnätet.

Det finns ca 13 000 arbetstillfällen på ca 2000 arbetsplatser i kommunen inom företrädesvis offentlig förvaltning, tillverkningsindustri, handel samt hotell och restauranger. Flera stora privata näringsidkare finns i Ystad.

Pendlingstrafiken har på senare år underlättats dels genom att järnvägen till Malmö elektrifierats, dels genom utbyggnaden av E 65. Det senare har också inneburit förbättrade kommunikationer med Sturups flygplats som förutom tät inrikestrafik också har flera dagliga direktförbindelser ut i Europa.

I Ystad värnar man hårt om miljön och kulturen vilket kommer inte minst besöksnäringen tillgodo. Att bo i Ystad är att bo där Österlen, Söderslätt och kontinenten möts, och att ha tillgång till kulturella och historiska attraktioner i form av byggnader och minnesmärken, museer, teater m m.
På miljöområdet är kursen mot en varaktig hållbar samhällsutveckling fastlagd.

Publicerad 2023-09-07, Uppdaterad 2024-04-04