Vår uthyrningspolicy

Alla som fyllt 16 år är välkomna att registrera sig som bostadssökande i AB Ystadbostäder bostadskö. Vi strävar efter att skapa stabila och trygga bostadsområden och vill därför erbjuda rätt bostad till rätt kund. Förråd, garage och andra bostadskomplement erbjuds i första hand till de boende i området.

Bostadens läge, storlek och standard ska passa din familjesituation. Din inkomst ska täcka hyran och rimliga levnadskostnader i övrigt. Till inkomster räknas inkomst av tjänst, kapital, pension, arbetslöshetskassa, studiemedel, försörjningsstöd, aktivitetsstöd och liknande. I val av hyresgäst beaktas kötid, referenser, inkomster och antal personer i hushållet

AB Ystadbostäder tar referenser från tidigare hyresvärdar samt kreditupplysning vid bostadserbjudande.  Kunder med störningar i tidigare boende, bristande hyresbetalningar eller andra betalningsanmärkningar erbjuds normalt inte bostad av AB Ystadbostäder.

Ystadbostäder har idag fem typer av förturer.

  1. Jobbprio/näringslivsförtur, sökanden som fått jobb i Ystad kommun och bor mer än 10 mil från Ystad.
  2. Social förtur till kommunen.
  3. Direktbyte enligt gällande hyreslag.
  4. Medicinsk förtur för våra egna hyresgäster, avsedd för att kunna få en bostad med hiss eller bostad på bottenplan.
  5. Förtur vid väsentligt ändrade boendebehov för våra egna hyresgäster, avsedd för bl.a. ändrade familjeförhållande där hyresgäst inte kan bo kvar på grund av ändrad ekonomi.

Förturer får endast anvisas till 25% av de bostäder som hyrs ut per år.

Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet
Det hårda trycket på lägenheter i Ystad bidrar till att många tränger ihop sig och bor alltför trångt i samma bostad. Därför finns riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta gör vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, både för den som bor trångt, men även för kringboende som påverkas.

Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är ingen fast regel. Undantag finns för familjer med många barn och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall.

Boende per lägenhet:

  • Upp      till 50 kvadratmeter, max tre personer.
  • Upp      till 70 kvadratmeter, max fyra personer.
  • Upp      till 90 kvadratmeter, max sex personer.
  • Upp      till 110 kvadratmeter, max åtta personer.
  • Upp      till 120 kvadratmeter, max tio personer.

Antalet personer avser vuxna och barn.

Enligt GDPR måste den sökande ge sitt samtycke och godkännande att AB Ystadbostäder har rätt att ta kreditupplysning, lagra, spara och bearbeta lämnade personuppgifter för att kunna bedöma / pröva ansökan om lägenhet. Uppgiftslämnaren har laglig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade.

AB Ystadbostäder erbjuder bostad efter de förutsättningar som beskrivs i policyn.

Om du inte svarat eller har tackat nej på tre lägenhetserbjudanden inom en tolvmånadersperiod spärras du från att söka lägenheter i tolv månader. Därefter kan du återigen börja söka lägenheter hos oss.

Kötiden måste uppdateras varje år i januari månad för att få behålla sin plats i bostadskön.

Om du tackar ja till erbjuden om lägenhet tappar du insamlade köpoäng men kan börja samla nya köpoäng den dagen som du flyttar in.

Publicerad 2012-07-04, Uppdaterad 2019-01-16