Från medeltid till nutid


Senmedeltida kulturmiljö, patricier och köpmanshus från 1800-talet eller hus byggda i olika perioder under 1900-talet, få fastighetsbolag kan erbjuda ett så varierat utbud som Ystadbostäder. Detta är delvis ett resultat av framsynthet hos forna tiders kommunledningar som genom förvärv av värdefulla byggnader och miljöer lade grunden till Ystadbostäders fastighetsbestånd som därefter kompletterats undan för undan.

Det finns över 300 korsvirkeshus i Ystad vilket bidragit till att den fått epitetet "korsvirkesstaden". En del av de mest intressanta ingår i vårt bestånd.

Minst lika utmärkande för Ystad är byggnaderna från stadens "andra guldålder" under 1800-talets senare del då utlandshandeln blomstrade och köpmännen byggde imponerande hus åt sig själva och bildade stiftelser för olika ändamål. Många av köpmännens och stiftelsernas byggnader är idag bostadshus under Ystadbostäders förvaltning.

1900-talets hantverks- och industristad återspeglas också i vårt bestånd av
bostäder och lokaler liksom senare tiders arkitektoniska skapelser i glas med
öppna planlösningar och skyddade innegårdar.

Historiskt eller modernt, mer eller mindre rymligt - chanserna att ni skall hitta just den typ av bostad som passar er situation bäst hos Ystadbostäder är mycket stora.

Publicerad 2023-07-04, Uppdaterad 2024-04-04