Parkeringar och garage

Inom de flesta bostadsområdena har du möjlighet att hyra
garage eller parkeringsplats.
Man kan inte ställa sig i kö innan man fått en lägenhet.
Ystadbostäders egna hyresgäster går före i kön, finns det ingen kö
kan även personer utanför Ystadbostäder hyra p-plats / garage.

Drivmedel och liknande brandfarliga vätskor får ej förvaras i garaget.
Det är inte tillåtet att röka eller medföra brinnande föremål i garaget.

Hyr du ett gemensamt garage får du inte utföra reparations
eller underhållsarbete i detta.

Gästparkeringen är till för dina och dina grannars gäster. 

Nya hyror från 2016-04-01

Ystadbostäder kommer att höja hyran på bilplatser de kommande åren. Det blir den största höjningen för de billigaste platserna och detta är för att alla ska få samma hyra oavsett var man hyr hos oss. Den stegvisa höjningen gäller bara för er som redan har kontrakt för bilplats.

Nya hyresgäster får högsta hyran direkt. 700 kr/månad för garageplats och 450 kr/månad för parkeringsplats.

Befintliga hyresgäster med garage och parkeringsplatser får en stegvis hyreshöjning över några år tills alla har samma hyresnivå.

Ny hyra för garage från 2016-04-01 blir tre startnivåer på 500, 550 eller 600 kr/månad, för att sedan höjas stegvis till 700 kr/månad fram till år 2021.

Ny hyra för parkeringsplatser från 2016-04-01 blir två startnivåer på 290 eller 360 kr/månad, för att sedan höjas stegvis till 450 kr/månad fram till år 2021.

Publicerad 2020-07-04, Uppdaterad 2023-04-03