A Sustainable Tomorrow

A Sustainable Tomorrow jubilerade den 15 september 2023 då genomfördes det tionde stora arrangemang och i Ystad fanns en av alla officiella hubbar

A Sustainable Tomorrow i Ystad

Det var 4:e året som Ystad är en officiell hubb för A Sustainable Tomorrow. Tidigare år har konferensen genomförts av Ystads kommun i samarbete med Sparbanken Syd men i år har  stafettpinnen lämnats över till Sparbanken Syd som nu växlar upp ytterligare.

Bakgrunden till att Ystad blev en hubb är konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer och Ystadmodellen, som initierades 2018 där  Ystads kommun och Tillväxt Syd är navet. Man såg AST som en naturlig del för att skapa förutsättningar för det lokala näringslivet att få tillgång till den senaste kunskapen inom hållbarhet och utökat nätverk nationellt.

20 000 personer på 150 platser följde A Sustainable Tomorrow

I Ystadhubben samlades ca 30 personer som fick ta del av det gedigna program som konferensen erbjöd. Årets arrangemang genomfördes inför publik i Helsingborg och livesändes till 150 hubbar. Nytt för i år var att även hubbar i Finland, Norge och Spanien valt att ansluta sig till A Sustainable Tomorrow. Dessutom lanserades en ny scenografi som en del av ett dynamiskt tv-produktionsformat. Syftet är att skapa en bättre upplevelse för deltagarna och få fler att gå från ord till handling i sin hållbarhetsomställning. Totalt följdes evenemanget av cirka 20 000 personer som fick lyssna till föreläsningar och diskussioner inom fokusområdet ”Disruption – människa, maskin, metod”. Programmet leddes av Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig och programledare hos A Sustainable Tomorrow.

– Det är fantastiskt att människor från så många olika samhällssektorer samlas för dialog och för att utveckla samarbeten baserat på input från sändningen. Deltagarnas feedback visar att det finns ett stort intresse för att lära sig mer om disruption och tillämpa det i sin verksamhet, säger Catarina Rolfsdotter-Jansson.

Dagen inleddes med ett tvärsektoriellt samtal om disruption med Sara Nilsson Lööv, legitimerad psykolog och initiativtagare till Rebellmammorna, Dr. Christofer Laurell, Chief Research Officer på ClimateView, och Dr. Katarina Blomkvist, forskare inom disruptiv innovation och grundare av Daily Innovation. Paneldeltagarna var överens om att det behövs mer sektorsövergripande samarbete mellan civilsamhälle, politik, städer, näringsliv och akademi.

Professor Johan Rockström, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, presenterade ny forskning som visar att sex av nio planetära gränser nu har överskridits. Om nuvarande trend håller i sig riskerar det att leda till att planeten inte längre kan upprätthålla mänskligt liv. Visserligen har kunskapen ökat, lagar och regelverk skärpts, men omställningen går ändå för långsamt. För att förhindra en temperaturökning över 1,5 grader måste klimatutsläppen halveras varje decennium, vilket kräver disruptiva och exponentiella lösningar.

Märtha Rehnberg, expert inom disruption och medgrundare av DareDisrupt, föreläste bland annat om vikten av visioner för att skapa modiga handlingar i nutiden. Företag som prioriterar syfte framför vinst har lättare att locka unga talanger som vill lösa problem genom att utveckla nya, hållbara lösningar. Det finns fantastiska möjligheter inom områden som bioinnovation, kvantteknik och artificiell intelligens så länge vi använder tekniken för rätt syfte. Publiken fick även lyssna till goda exempel från energiföretaget RWE Renewables som gör stora investeringar i exempelvis havsbaserad vindkraft samt Resurs Bank som presenterade sitt arbete för att bidra till ekonomisk hållbarhet bland unga och stötta cirkulära affärsmodeller.

Människorättsaktivisten och juristen Linnéa Claeson pratade om vikten av att stå upp för sina medmänniskor, att vara modig även när man är livrädd. Mod är en muskel som går att öva upp och det krävs disciplin för att göra det som är rätt, i stället för att välja den enkla vägen. Att ge upp är att avsäga sig ansvar. Noura Berrouba, ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, summerade och analyserade innehållet under sändningen. Hon underströk att ungdomar spelar en viktig roll för att sätta hållbarhets- och klimatfrågor på agendan och att deras engagemang måste tillvaratas på ett bättre sätt. Vi behöver fler disruptörer, konstaterade Noura Berrouba.

För åttonde gången avslutades konferensen av Fredrik Reinfeldt som gjorde en global omvärldsanalys. Trots en dysfunktionell världsmaktsordning där starka krafter motarbetar frihet och öppenhet valde den tidigare statsministern ändå att vara hoppfull. Han lyfte fram FN:s klimatarbete och de Globala målen som en framgångsrik global ansträngning. Om alla länder uppnår sina nationella klimatmål kan vi fortfarande rädda planeten. Det räcker dock inte med en traditionell, kontrollerad förändringsprocess utan det krävs disruptiva lösningar som kan skalas upp på global nivå.

Nästa A Sustainable Tomorrow-konferens anordnas den 11 september 2024. Målet är att bli 40 000 deltagare och etablera hubbar i fler länder.

– Det är nu eller aldrig. Vi måste använda disciplin, gemenskap och vara disruptiva genom gränsöverskridande samarbeten för att skapa en hållbar morgondag. Årets digiloga uppslutning och det stora intresset för att arrangera en hållbarhetshubb 2024 visar på en unik kraft hos en stor grupp människor. I ett alltmer polariserat samhälle blir vi en samlingspunkt som hjälper alla sektorer att förflytta sig i rätt riktning tillsammans. Det ger mig hopp, säger Bo Nilsson, grundare A Sustainable Tomorrow.

 

Publicerad 2023-05-25, Uppdaterad 2023-09-20