Backakra_Summit_2022_Ystadmodellen_(20).jpg

Backåkra Summit

På FN dagen den 24 oktober 2022 var det dags för Backåkra Summit för andra året i rad. Bakom arrangemanget står Marknad och Näringslivsavdelningen i Ystads kommun, arrangemanget genomförs med stöd från Sparbanken Syd

Olika branscher möts kring hållbar utveckling

På plats på Dag Hammarskjölds backåkra samlades representanter från industri-, mat-, jord och skogsbruk-, transport-, finans-, energisektorn samt mål 17.

I år välkomnades även deltagarna från 2021 tillbaka. I Dag Hammarskjölds vardagsrum samlades de nya representanterna. Här höll samtalsledarna för dagen Kristina Yngwe F.d. ledamot i Sveriges riksdag samt ordförande i miljö- och jordbruksutskottet och Bo Nilsson, grundare till A Sustainable Tomorrow ihop samtalet. I rummet intill höll Johan Österberg, Marknad och Näringslivschef en workshop kring omvärldsbevakning kopplat till de 17 globala målen.

De centrala frågorna för Backåkra Summit handlar om hur deltagarna med stöd av Ystadmodellens fem steg diskuterar hur vi i Sverige tillsammans kan driva affärsmässig hållbar utveckling och identifiera områden för samverkan kring gemensamma möjligheter och utmaningar.

- Alla branscher har sina utmaningar, men också unika infallsvinklar och det är där vi har sett att samarbeten över branschgränser kan bli otroligt gynnsamma språngbrädor framåt i hållbarhetsarbetet. Årets Backåkra Summit identifierade flera gemensamma steg framåt, säger Lotte Nilsson, näringslivsutvecklare på Ystads kommun.

Årets deltagare 2022

 • Maria Fiskerud, Flyg BRA, industrisektorn
 • Oscar Hugoson, Polykemi Group, Industrisektorn
 • Björn Boström, Ystad hamn, transportsektorn
 • Kerstin Lindvall, ICA-gruppen, matsektorn
 • Anders Nilsson, ESS Group, mat- och besökssektorn
 • Christian Negendanck, Högestad & Christinehof, jord- & skogsbrukssektorn
 • Martin Andersson, Löderups växt, jord- & skogsbrukssektorn
 • Magnus Alfredsson, Proethos, finanssektorn
 • Henrietta Hansson, Sparbanken Syd, finanssektorn
 • Ulrika Westgren, Sweco Sverige, byggsektorn
 • Henrik Fajerson, Skanska, byggsektorn
 • Jessica Fredson, Ystad Energi, Energisektorn
 • Karin Heri, Tent, mål 17

Om Backåkra Summit

På internationella FN-dagen 2021 hölls den första upplagan av Backåkra Summit. Syftet med sammankomsten var att skapa en arena för företagsledare inom och utanför Sveriges gränser att utbyta tankar och erfarenheter över branschgränser vilka i förlängningen ska leda till att konkretisera vägen till affärsmässig hållbar utveckling. Samtalen har stöd av Ystadmodellen och de Globala målen, verktyg som visat sig framgångsrika för att generera lokala lösningar på globala utmaningar.

Backåkra Summit hålls på Dag Hammarskjölds Backåkra, gården som Hammarskjöld köpte 1957 och som idag ägs och förvaltas av Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra gården. Gården drivs med ambitionen att en mötesplats för organisationer och verksamheter som verkar i Dag Hammarskjölds anda.

Mer om Backåkra Summit går att läsa på BACKÅKRA SUMMIT

 

Publicerad 2022-01-28, Uppdaterad 2022-10-27

Läs mer om Backåkra Summit

Backåkra Summit 2022 Ystadmodellen (6)

Backåkra Summit 2021

Citat från Backåkra Summit 2021

Citat från Backåkra Summit 2021

Backåkra Summit 2021

Här kan du läsa mer om arrangemanget på FN dagen den 24/10-21

Backåkra Summit 2022

Backåkra Summit 2022 Ystadmodellen (26)