Sustainalink

Utveckla ditt miljö- och hållbarhetsarbetet med hjälp av universitetsstudenter

Sustainalink (tidigare Miljöbron)

Genom ett samarbete mellan Ystads kommun och den ideella organisationen Sustainalink har företag med start 2022 inom Sydöstra Skåne getts unika möjligheter att få kostnadsfri hjälp för att lösa utmaningar som verksamheten står inför eller ta tag i något ni länge velat göra men kanske inte själva har tiden till.

Utveckla ditt miljö- och hållbarhetsarbetet med hjälp av universitetsstudenter

Den 1 mars 2022 besökte Malin och Frida oss på Gamla Rådhuset för att berätta för intresserade företag om Sustainalink och möjligheterna som det innebär för små och medelstora företag. (på bilden syns Frida & Malin från Sustainalink och Lotte & Jenny från Marknad och Näringslivsavdelningen)

Sustainalink hjälper till att forma projektbeskrivningar utifrån företagets frågeställningar, rekryterar studenter och coachar både företaget och studenterna genom projektet, från uppstart till slutpresentation.

Lokala företag har tagit nästa steg i sin affärsutveckling

Sex projekt valdes ut och bokades in.

Företagen och deras önskemål om projekt har valts ut i samråd med Sustainalink och studenterna. Företag inom hela Sydöstra Skåne har haft möjligheten att anmäla intresse. Samarbetet görs inom koncepetet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer.

Representanter från de olika företagen fanns på plats på vår årliga mässa.

Dessa är företagen som varit med 2022

  • Anderzson of Sweden, guide över hållbara profilprodukter. Projektet är klart
  • ESS Group – fem studenter från Ekonomihögskolan i Lund har arbetat med detta projekt. Inriktning: Certifiering eller ingen certifiering, det är frågan
  • Non Woven – en internationell student från magisterutbildning i ekonomi på Högskolan Kristianstad har arbetat med fokus på CSR och globala målen för hållbar utveckling
  • Sting Reklambyrå – inga studenter är kopplade till projektet än som handlar om globala målen - internt och gentemot kunder
  • Coride har haft inriktningen mot samåkning för ett hållbart resande

Vad är Sustainalink?

Sedan Miljöbron, numera Sustainalink Skåne startades 2011 har 1700 studenter hjälpt mer än 500 verksamheter runt om i Skåne med frågor som berör allt från vilken miljöpåverkan som företaget ger upphov till samt förslag på hur man kan minska denna, analyserat vilka av FN:s globala hållberhetsmål som är mest relevanta för verksamheten, genomfört enklare logistikutredningar, tagit fram marknadsföringsstrategier, jobbat med produktutveckling inom livsmedelsbranschen och mycket, mycket mer.

Studenterna kan se på er verksamhet med nya ögon, bidra med den senaste kunskapen, engagemang och innovativa tankesätt. Samtidigt får de möjlighet att praktisera sina kunskaper och knyta kontakter i näringslivet. En win-win helt enkelt.

Du kan du läsa mer på www.sustainalink.se/skane   

Miljöbron Ystad 

Publicerad 2022-03-03, Uppdaterad 2023-11-22