Sustainalink

Utveckla ditt miljö- och hållbarhetsarbetet med hjälp av universitetsstudenter

Sustainalink (tidigare Miljöbron)

Genom ett nytt samarbete mellan Ystads kommun och den ideella organisationen Sustainalink  ges nu företag inom Sydöstra Skåne unika möjligheter att få kostnadsfri hjälp för att lösa utmaningar som verksamheten står inför eller ta tag i något ni länge velat göra men kanske inte själva har tiden till.

Utveckla ditt miljö- och hållbarhetsarbetet med hjälp av universitetsstudenter

Den 1 mars besökte Malin och Frida oss på Gamla Rådhuset för att berätta för intresserade företag om Sustainalink och möjligheterna som det innebär för små och medelstora företag. (på bilden syns Frida & Malin från Sustainalink och Lotte & Jenny från Marknad och Näringslivsavdelningen)

Sustainalink hjälper till att forma projektbeskrivningar utifrån företagets frågeställningar, rekryterar studenter och coachar både företaget och studenterna genom projektet, från uppstart till slutpresentation.

Nu är vi igång

Av de fem projekt som fanns att anmäla sig till är nu alla fem bokade.

Företagen och deras önskemål om projekt har valts ut i samråd med Sustainalink och studenterna. Företag inom hela Sydöstra Skåne har haft möjligheten att anmäla intresse. Samarbetet görs inom koncepetet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer.

Representanter från de olika företagen fanns på plats på vår årliga mässa.

Dessa är företagen som är med

  • Anderzson of Sweden, guide över hållbara profilprodukter. Projektet är klart
  • ESS Group – fem studenter från Ekonomihögskolan i Lund är i full gång med projektet och kommer presentera i mitten av okt
  • Non Woven – en internationell student från magisterutbildning i ekonomi på Högskolan Kristianstad har precis startat upp projektet och kommer att presentera i januari
  • Sting Reklambyrå – inga studenter är kopplade till projektet än som handlar om globala målen - internt och gentemot kunder
  • Michelsons Bil – Projektet är inte helt klart och inga studenter finns kopplade till projektet än

Vill du veta mer? Kontakta lotte.nilsson@ystad.se

 

Vad är Sustainalink?

Sedan Miljöbron, numera Sustainalink Skåne startades 2011 har 1700 studenter hjälpt mer än 500 verksamheter runt om i Skåne med frågor som berör allt från vilken miljöpåverkan som företaget ger upphov till samt förslag på hur man kan minska denna, analyserat vilka av FN:s globala hållberhetsmål som är mest relevanta för verksamheten, genomfört enklare logistikutredningar, tagit fram marknadsföringsstrategier, jobbat med produktutveckling inom livsmedelsbranschen och mycket, mycket mer.

Studenterna kan se på er verksamhet med nya ögon, bidra med den senaste kunskapen, engagemang och innovativa tankesätt. Samtidigt får de möjlighet att praktisera sina kunskaper och knyta kontakter i näringslivet. En win-win helt enkelt.

Du kan du läsa mer på www.sustainalink.se/skane   

Miljöbron Ystad 

Publicerad 2022-03-03, Uppdaterad 2022-10-07