Smörgåsbord med pitch

Det är i mötet det händer och därför bjuder vi in till smörgåsbord med pitch inom konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

Vad är smörgåsbord med pitch?

Vi träffas över branschgränserna, lär av varandra och kanske hittar vi samverkansformer eller nya steg framåt. Varje tillfälle kommer vi att ha någon form av pitch eller målsättning, men du behöver inte förbereda någonting utan vi tar samtalet som det kommer.

Vi pratar framförallt affärsutveckling kopplat till social-, klimat- och ekonomiskt hållbart företagande. Inga förkunskaper krävs, bara ett öppet sinne och en vilja att nätverka.

Lyckat koncept

Vi testade detta nya grepp i februari och bjöd in till en morgonträff för att förutsättningslöst prata affärsutveckling kopplat till de globala målen.

Vi som samlades vid detta tillfälle var rörande överrens, detta vill vi göra igen! Träff nummer två blev i mars. Vid detta tillfälle pratade vi om kunskapsöverföring, kompetens och implementering. Smörgåsbord med pitch är på Gamla Rådhuset. Vi tar helt enkelt en morgonkopp och har en bra dialog.

Låter detta spännande och vill du veta mer? Kontakta lotte.nilsson@ystad.se

Ystadmodellen smörgåsbord med pitch Smörgåsbord med pitch_bild ystads kommun_liggande

Publicerad 2023-02-13, Uppdaterad 2023-03-15