Smörgåsbordet visualiseras

Smörgåsbordet för affärer är gediget och det vill vi visa upp bättre

Ett välfyllt smörgåsbord för affärer i linje med Agenda 2030

Sedan starten av konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer 2018har över 160 olika företag och organisationer på något sätt deltagit på delar eller alla projekt som genomförts. Det finns nu en grund för ett affärsnätverk i linje med de globala målen och agenda 2030.

För att växla upp arbetet ytterligare och ge små och medelstora företag möjligheten att verkligen identifiera och visualisera sig själva och varandra så vill vi hjälpa till med synliggörandet. Vi vill växla upp arbetet med att skapa dialog och minska envägskommunikationen.

Vi blir regelbundet inbjudna att berätta om konceptet för andra kommuner och organisationer vilket skapar fantastiska möjligheter att synas och att identifiera nya affärsmöjligheter.

2022 har vi fått bevijat medel från Sparbanken Syd för att växla upp detta kommunikativa arbete, vilket vi verklighen är väldigt glada för.
Vill du veta mer om detta? Kontakta lotte.nilsson@ystad.se

Smörgåsbord_Ystad

Publicerad 2022-03-03