Ystad_Summit_logga.jpg

Ystad Summit

Ystadmodellen på Ystad Summit

Ystad Summit

Ystad Summit är en politiskt oberoende och öppen demokratisk mötesplats för samhällsfrågor som berör södra Sverige, och i synnerhet sydöstra Skåne.

Epicentrum ligger i Ystads fantastiska stadskärna, men evenemangen kan ske i hela sydöstra Skåne. Under två dagar i maj möts vi för dialog, utbyte och oväntade möten. Här samlas aktörer inom politik, samhälle och näringsliv för att diskutera viktiga samhällsfrågor i vår region - nu och i framtiden. Tillsammans bygger vi en arena för en öppen och livskraftig dialog där idéer föds, kontakter knyts och beslut fattas.

Deltagare fick veta mer om Ystadmodellen och testa en light-version

16 maj bjöd Marknad och Näringslivsavdelningen i Ystads kommun in till ett öppet seminarie på Gamla Rådhuset, för att ge möjlighet för intresserade att få veta mer om Ystadmodellen och vad den innebär.

Lotte Nilsson, Näringslivsutvecklare och processledare för konceptet och Kristina Yngwe, Ledarmot av Sveriges riksdag samt ordförande i miljö- och jordbruksutskottet höll ihop programmet. Tillsammans genomförde vi en light-version för att testa på de fem stegen.

Läs mer om Ystad Summit på deras hemsida.

Ystad Summit_Ystadmodellen Ystad Summit_Ystadmodellen_deltagare.Ystad

Publicerad 2022-04-26, Uppdaterad 2022-05-16