Tillvaxt_Syd.jpg

Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen

Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen med fokus på företagsutveckling och hållbar lönsamhet

Nu erbjuder Tillväxt Syd företagare en möjlighet att delta i ett projekt för en hållbar tillväxt

Projektet är en del av Regional Utveckling Skånes satsning Fokus Tillväxt.

De företag som är med kommer att arbeta fram en tillväxtplan på kort och lång sikt för sitt företag som är kopplat till de globala målen. Detta öppnar i sin tur upp för nya möjligheter och nya affärer.

Begränsat antal

Det finns endast möjligheten att arbeta med fyra olika företag. Första tillfället startar den 14 april och projektet löper fram till juni.

Sista anmälningsdagen är 31/3, din anmälan är kostnadsfri men bindande. Anmäl ditt intresse via anmälningslänken.

Bakgrund

I samband med pandemin genomfördes ett kriscoachingprojekt med stöd från Region SKåne med fokus på utsatta branscher. Projektet utgick från Ystadmodellen och genomfördes inom konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer. Projektet blev väldigt lyckat och nu finns möjligheten för dig att anmäla ditt intresse att vara ett av fyra företag som återigen får chansen.

Läs mer om deltagarna och resultatet.

Publicerad 2023-03-17