Hallbarhet_och_nya_affarer_Bild_Angelica_(1).jpg

Sjöbo kommun

Hur har det varit att samverka där Ystad styrt och drivit projektet?

Samverkan har fungerat fint. Som vi diskuterat och rett ut, var det i början av samarbetet otydlighet kring uppdraget, ägarskap och roller. Jag säger samma sak som jag sa då; har vi bara en intention att vi vill förstå varandra och inställningen att vi i grunden har samma uppdrag, dvs arbeta för företagens bästa, så fungerar samverkan bra.

Vi måste se varandra som kollegor och inte som konkurrenter. Efter initialt ”grus i maskineriet” fungerade samverkan bra.

Vilka fördelar och vinster ser du med denna form av samverkan?

Ser många fördelar med att samverka i många olika sammanhang.

Företagen ser inga kommungränser, istället vill de ha bred guidning och tillgång till bredare nätverk. För företagen kan det ibland t.o.m. vara förvirrande och svårt att navigera mellan olika erbjudanden om kompetensutveckling och stöd.

Det råder också ibland en smärre förvirring när olika aktörer; kommunerna/Almi/IUC, livsmedelsakademin, LRF/etc/etc kommer med liknande erbjudanden. Samverkansformer som dessa ger tydlighet och bra effekter tänker jag.

Ser du några förbättringsområden? Specificera gärna

Vet inte riktigt hur det skulle kunna läggas upp, men tror att det hade adderat mycket värde med någon form av mer företagsriktad/anpassad uppföljning.

Kanske kort telefonuppföljning med konkreta frågor om status, hur man vill gå vidare och vad man behöver för att gå vidare.

Ansvaret är självklart företagens eget men ibland behövs lite ”vänliga påminnelser” för att förändring ska ske på riktigt. Initiativet med öppna uppföljningsträffar var bra att testa, men det gav ju inte så mycket gensvar

Vilken återkoppling har du fått från företagen i din kommun?

Jag har inte fått konkret återkoppling från företagen, utöver det jag redan förmedlat i våra planeringsträffar.

Skulle du rekommendera andra organisationer att arbeta på liknande sätt? Finns det några fallgropar?

Ja, baserat på ovan. Med tillägget att det kan behövas tydliga ramar och roller.

Övrigt

Mycket intressant att i uppföljningen ta med case från några företag kring vad de konkret fått ut och vad det betytt för deras utveckling/insikter/affär.

Hade också varit mycket intressant att ha ett tillägg på hur kommunernas egna organisationer ska bli rustade att gå i takt med företagens utveckling, kanske också sparra för snabbare utvecklingstakt. Det vi bl.a. diskuterade i något av de senare planeringsmöten.

//Helena Kurki, Sjöbo kommun

Publicerad 2022-06-03, Uppdaterad 2023-08-21