Hallbarhet_och_nya_affarer_Bild_Angelica_(1).jpg

Tomelilla kommun

Hur har det varit att samverka där Ystad styrt och drivit projektet?

Jag tycker att det varit bra med en tydlig ägare till projektet, det är ett färdigt koncept där man kan välja att vara med eller inte. Det har varit bra att ni har varit styrande, samtidigt som ni har varit lyhörda för synpunkter och input från oss andra. Det viktigaste är att det blir genomfört, inte vem som driver det.

Vilka fördelar och vinster ser du med denna form av samverkan?

Det är tydligt vad projektet går ut på och det är lättare att hålla den röda tråden genom hela projektet. Fördelarna är att vi kan växla upp våra personella resurser, både i tid och kompetens.

Jag känner att jag har kunnat bidra inom de områdena där jag är ”expert”. Att vara tydliga med roller och ansvar, speciellt för de kommuner som har ”ansvaret”. Det fungerar inte att det är några få drivande och de andra inte bidrar lika mycket. Någon form utav överenskommelse om vad det är man ställer upp på hade varit bra.

Vilken återkoppling har du fått från företagen i din kommun?

Återkopplingen är positiv, både rent allmänt men också för att företagen upplever att dom har utvecklats med hjälp av projektet. Man har hittat nya möjligheter och kontakter. Har fått positiv feedback och glada tillrop

Skulle du rekommendera andra organisationer att arbeta på liknande sätt?

Ja, under förutsättning att alla förstår upplägget från början. Självklart, med tydliga förutsättningar och en drivande projektägare och projektdeltagare.

Övrigt

BRA JOBBAT! Ett fantastiskt jobb, som har blivit jättelyckat. Suveränt roligt och bra för en som vanligtvis inte jobbar med näringslivsfrågor! En god idé kanske att även bjuda in andra kollegor utanför näringslivsramen. Tack för att vi fick vara med.

//Daniel Jonsgården, Näringslivsstrateg och Ida Abrahamsson, Hållbarhetsstrateg

Publicerad 2022-06-03, Uppdaterad 2023-06-08