Globala_malen_naringsliv_bild_Ystads_kommun_(9).JPG

Arrangemang nr 4

Nå framgång med de globala målen Agera lokalt, tänk globalt. Hur går man från inspiration till konkret handlingsplan?

Målet med dagen

Vilken hjälp kan du som företag få för att expandera utanför Sveriges gränser? Att utgå och visualisera företagets värdekedja och skapa en handlingsplan - en karta från ord till handling.

Publicerad 2022-04-21, Uppdaterad 2024-01-29

Kontakt

Marknad & Näringsliv
Lotte Nilsson
Näringslivsutvecklare
0411-57 79 86

Oktober 2019 - video