Besok_av_Margot_Wallstrom_Bild_Ystads_kommun.jpg

Kunskap och erfarenhet

En person med lång erfarenhet, stor kunskap och någon som varit verksam i större sammanhang.

När man arbetar med Ystadmodellens fem steg är det viktigt att knyta till sig personer med olika kompetenser och erfarenheter i linje med Ystadmodellens mål och syfte, en sådan person som varit med längs vägen och kunnat bidra med sin kunskap och erfarenhet är är Per-Uno Alm (PUA) Här kan du läsa om PUAs reflektioner.

Slutet av 1980 talet startade Stiftelsen ”Det naturliga steget” där jag var Generalsekrete-rare de första nio åren med kungen som aktiv beskyddare för att markera att detta inte var något politiskt initiativ. Kan beskrivas som en tankesmedja som utifrån vetenskaplig fak-ta ger företagen kunskap så man kan se vilka nya möjligheterna som kommer uppstå med de förändringar vi ser måste genomföras.

Som Electrolux uttryckte det i 1994 ”Naturens spelregler är inte förhandlingsbara”. Gehöret från de större företagen var gediget men svårigheterna har varit att nå de små och medelstora företagen eftersom dessa har fullt upp i vardagen med sin kärnverksamhet. Ända sedan sent åttiotal har jag arbetat aktivt för att man verkligen måste förstå företagens villkor.

När näringslivsenheten i Ystad kommun tog kontakt med mig våren 2018 och presenterade sin idé om att här skulle det vara fokus på nya affärer och nya möjligheter kopplat till de globala målen så var detta mitt i prick. Det har gått 30 år och nu har även små och medelstora företag förstått möjligheterna.

Det måste vara en som tar huvudansvaret. En som håller fast vid den röda tråden och som driver arbetet. Att de små och medelstora företagen får träffas med det här fokuset. Att jobba kommunövergripande med närheten till varandra, det är helt avgörande.

Om det varit hela Skåne från början så hade det varit svårare. I detta kommunövergripande projekt så har vi arbetat med alla målen och alla branscher i linje med konceptet FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer.

Framöver kommer det säkert att skapas branschspecifika grupper som en avknoppning från projektet.

Under arbetets gång har återkopplingen i allmänna ordalag varit väldigt glada och man har uppskattat att det här har kommit igång.

Jag skulle absolut rekommendera andra att arbeta på liknande sätt. Det är många kommuner och organisationer som har i uppdrag att arbeta för att skapa förutsättningar för näringslivet i linje med agenda 2030 men man vet inte hur man ska ta sig an uppgiften. Här finns ett färdigt fungerande koncept.

Som fallgrop/utmaning så ser jag att det är viktigt att de som håller ihop modellen har ett tydligt fokus på småföretagarnas villkor. Det får inte handla om pekpinnar och miljökrav.

När jag startade 88/89 så var miljö ett ord som gjorde att man inte ville lyssna. Detsamma gäller numera för hållbar utveckling...

Det är också därför att ett smörgåsbord för nya affärer väcker helt annat fokus. Det är alltså A och O dom som driver detta måste förstå hur företag tänker och hur företagare måste tänka.

Om man skulle få igång ett sådant här arbete i hela Skåne så finns det en enorm potential att skånska medelstora företag möter varandra och därmed skapas nya affärer.

När Margot Wallström besökte oss under hösten 2019 och fick höra om sättet vi arbetat på så konstaterade hon det unika i helhetsgreppet som vi valt att arbeta på, där vi inkluderar alla 17 målen. Utifrån den responsen kan man inte säga annat än att det finns en stor potential i Ystadmodellen!

//Per-Uno Alm, Strateg för hållbar tillväxt, Sparbanken Syd

Publicerad 2022-06-03, Uppdaterad 2024-01-16