FNs_hallbarhetsmal_-_ett_smorgasbord_for_nya_affarer,_Lotte_Nilsson,_Bil....jpg

Process och projektledning

Företagen känner inga kommungränser, de globala målen är odelbara, innovationskraften är stor när olikheter möts, därför är det självklart för oss att arbeta kommunövergripande

Jag fullkomligt älskar när man arbetar tillsammans och tar tillvara på varandras styrkor.

I de kommungemensamma projekten har jag värdesatt det förtroende vi haft för varandra och är tacksam för förtroendet man visat mig. Att det har varit ok att diskutera och att man vågar diskutera meningsskillnaderna.

Det jag värdesatt allra mest är det enorma engagemang som varit vid alla tillfällen. Alla har verkligen tagit chansen att få ut maximalt av respektive tillfälle. Det i sin tur har lett till att många nya kontakter etablerats och stärkts.

När man ses för att faktiskt göra något konkret på en arena med möjligheter, ja då kan man riktigt ta på produktiviteten och glädjen i rummet. Jag kan inte nog trycka på vikten av planering och struktur.

Det är också viktigt att vara tydlig i sin kommunikation för att undvika missförstånd, även om det ibland kan vara tufft, både när det gäller inom projektgruppen och mot deltagarna.

De fem kommungemensamma arrangemangen hade från början från oss framtagna tydliga mål och syfte. Inför varje arrangemang samlades vi i projektgruppen och bollade kring upplägget kopplat till mål och syfte. Det gjorde att vi kunde spetsa till varje arrangemang ytterligare eftersom alla kom med värdefull input.

Det är också viktigt att man inser att när man samverkar kring arrangemang så måste man vara villig att hjälpas åt när det gäller det praktiska. Det innebär att det kanske inte alltid är så glamorösa uppgifter såsom möblering och fix av lokal, men som har stor betydelse för helheten kring arrangemangen.

De fem arrangemangen ligger till grund för vägledningen Ystadmodellen. Ystadmodellen är inget projekt utan en process som vi har för avsikt att genomföra återkommande.

Publicerad 2022-06-02, Uppdaterad 2024-02-26

Kontakt

Marknad & Näringsliv
Lotte Nilsson
Näringslivsutvecklare
0411-57 79 86