Mätning av radon

Nu är husköpartider och det är många som undrar över hur det är ställt med radon i våra tre kommuner.

Vi har s.k "radonkartor", men anser att de inte är riktigt tillförlitliga, därför vill vi inte dela med oss av dem. I vissa fall finns mätningar redan gjorda på en fastighet och det lämnar vi gärna ut till den som vill.

Om du vill veta radonhalten där du finns hänvisar vi till företag som utför sådana mätningar mot ersättning. För mer information, se vår hemsida;

https://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/privatperson/inomhusmiljo/radon/

Publicerad 2020-01-23