Byggnadsordningar

Byggnadsordningar för de olika delområden som staden delats in i.

I byggnadsordningarna för de sju delområden som Ystad delats in i beskrivs förhållningssätt, rekommendationer och anvisningar för hur kulturmiljöerna ska hanteras vid exteriöra förändringar. Exempelvis vid byte av fönster, nytt takläggningsmaterial eller övriga yttre förändringar av byggnader.

Byggnadsordning, karta över delområden

Byggnadsordningarna presenteras här allteftersom de blir färdigställda och antagna.

Bild på  Byggnadsordning - Stadskärnan  Byggnadsordningen för Gamla staden (stadskärnan i Ystad) (omr. 1) i Ystad antogs av Kommunfullmäktige i Ystad 2005-12-15, § 199 
Bild på  Byggnadsordning - Östra Förstaden  Byggnadsordningen Östra Förstaden (omr. 2) i Ystad antogs av Kommunfullmäktige i Ystad 2009-08-20, § 86 
Bild på  Byggnadsordning - Egna Hem  Byggnadsordningen för Egna Hem (omr. 4) i Ystad antogs av Kommunfullmäktige i Ystad 2009-08-20, § 86 
Bild på  Byggnadsordning - Regementet  Byggnadsordningen för Regementet (omr. 5) antogs av Kommunfullmäktige i Ystad
2009-08-20, § 86 
Publicerad 2022-03-27, Uppdaterad 2023-05-02

Kontakt

Karl Ekberg
Stadsantikvarie
Tel 0411-57 78 52

E-post: karl.ekberg@ystad.se