Hållbar kommun

Vårt uppdrag är att planera vårt samhälle, anpassa våra inköp och vår konsumtion i linje med hållbarhetsmålen. Alla Ystads kommuns verksamheter arbetar för att nå uppsatta mål och aktiviteter och här berättar vi hur.

Ystads kommun vill utveckla hållbarhetsarbetet tillsammans med dig som kommuninvånare, som arbetar eller har ditt företag här eller som besöker oss. Vi använder oss av FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Varje år följer vi upp hur väl vi har lyckats i arbetet vilket vi berättar om i hållbarhetsbokslutet. Ambitionen är hög och alla verksamheter ska arbeta för att skapa hållbara, attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik hälsa och livskvalitet i hela kommunen.

Social hållbarhet

Den fysiska miljön i kommunen påverkar hur medborgarna kan forma sina liv. Boende, närhet till natur, möjlighet till utbildning, kommunikation och kultur, allt detta påverkar vår hälsa. Det är också viktigt med gemenskap, naturliga mötesplatser och fritidsaktiviteter för att vi ska må bra.

Detta kallas social hållbarhet och är en viktig del i kommunens hållbarhetsarbete. Målet är att skapa trygga och attraktiva miljöer som ger möjlighet till möte mellan människor.

Ystads kommun arbetar inom flera områden

Folkhälsa

Publicerad 2021-04-13, Uppdaterad 2021-04-22