Ukraina och läget i omvärlden

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har kommunen samlat information och länkar om omvärldsläget, vad du kan göra själv, hur du kan hjälpa till och hur du kan få stöd med att hantera stress och oro.

Med anledning av Rysslands pågående invasion av Ukraina uppstår många frågor om vår säkerhet, flyktingmottagande, riskerna för olika typer av påverkan och liknande frågor. Här kan du hålla dig uppdaterad om läget, läsa om hur kommunen agerar och hitta svar på vanliga frågor.

Här publicerar vi också information om den påverkan som händelserna i vår omvärld har på kommunens verksamhet.

 

Mer information


Så kan du hjälpa till – lokalt och nationellt

Många vill engagera sig och hjälpa personer som är på flykt från Ukraina.

Flera frivilligorganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina. Och lokala organisationer samordnar olika hjälp- och volontärsinsatser. Ta gärna kontakt med dem för att se hur du kan hjälpa till.

Det finns många sätt att visa sin medkänsla och solidaritet med Ukrainas folk.

Nationella och internationella hjälporganisationer

 

Vill du engagera dig?

Ta kontakt med en hjälporganisation

Ta i första hand kontakt med en hjälporganisation, eftersom vi helst har dialogen med dem och att de sedan informerar och instruerar sina frivilliga. Det finns exempelvis Rädda Barnen, Röda korset, Lions Club, RefugeesWelcomSverige, Civilförsvarsförbundet och Försvarsutbildarna att kontakta och vända sig till.

Kommunen får många tankar och idéer med tips, åsikter och erbjudanden från allmänheten, kopplade till flyktingsituationen. Ystadbornas engagemang är fantastiskt! Men vi har tyvärr inte möjlighet att svara eller återkoppla på enskilda mail. 

Håll utkik här och i våra sociala medier, där vi kommer att kommunicera aktuella behov utifrån Ystads kommuns uppdrag och ansvarsområden.

Så kan du hantera din eller en anhörigs oro och stress

 

Det är normalt att bli orolig när vi dagligen möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. Barn och unga är särskilt utsatta. På appen Tiktok och i andra sociala medier har det till exempel spridits rykten om att Sverige snart kommer att vara i krig.

Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro. Det gäller både vuxna och barn. Läs mer om vad du kan göra när du är orolig och vilken hjälp du kan få från samhället på sidan Stöd vid oro.

Om barns oro

Via chatt, telefon och mail kan barn som känner oro kontakta Bris för att prata med utbildad personal som hjälper barn utifrån deras stödbehov.

Du som är vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50.

Här finns fler tips på hur du som vuxen kan prata med barn som är oroliga för omvärldsläget:

Bris erbjuder också en metodutbildning för professionella som möter barn med erfarenheter av krig och flykt. Utbildningen ger deltagaren kunskap och verktyg att leda och genomföra grupper i egen verksamhet.

Information från andra myndigheter
Se över din hemberedskap (inkl info om VMA och skyddsrum)

Vad gör du om din vardag skulle vändas upp och ner? Här finns information och tips på vad som är viktigt att tänka på, hur du kan förbereda dig vid en kris eller allvarlig händelse:

ystad.se/krisinfo

Var källkritisk – värdera informationen du tar del av

Just nu sprids mycket falsk information och rykten, med syftet att påverka dig och dina åsikter. Håll dig informerad, men sök information från trovärdiga källor. Diskutera gärna, men var källkritisk innan du delar något i sociala medier.

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk.
Mer information på ystad.se/krisinfo

Publicerad 2022-03-07, Uppdaterad 2023-11-09