The Art Nest

Residence for artists working with social-specific art projects

Ystads konstmuseum och Bästa Biennalen har utformat ett residensprogram som riktar sig specifikt till konstnärer som är intresserade av deltagarinvolverande konstproduktion och sociala processer i sitt konstnärskap.

Med residensprogrammet vill vi skapa möten mellan det regionala konstlivet och internationella konstnärer, där erfarenhetsutbyten, inspiration och produktion kan äga rum; med fokus på konstnärliga processer där gränser mellan konstproduktion, kuratering och pedagogik är uppluckrade.

Residenset utformas i dialog med varje konstnär angående vistelselängd och innehåll. Med Ystads konstmuseum och Bästa Biennalen som bas tar residenskonstnären del av regionens konstutbud skräddarsytt efter dennes intressen och kompetenser, samt efterfrågan hos biennalens deltagare och organisation. Utformning av varje residens sker i nära dialog med konstnären eller konstnärerna.

Konstnärer väljs ut genom ett omfattande researcharbete och där Ystads konstmuseums och Bästa biennalens nätverk tillfrågas att rekommendera konstnärer som arbetar enligt riktlinjerna. Via hemsidor och sociala medier kommer vi även att söka efter rekommendationer. Konstnärer kontaktas sedan och bjuds in att söka residensprogrammet.

 

In English:

The Art Nest: a residency for artists working with participatory art and social processes

 

Ystad Art Museum and Bästa Biennalen have designed a residency program aimed specifically at artists who are engaged in incorporating participatory art and social processes in their practice and who work or intend to work primarily with children and young people.

With this residency program we want to create meetings between our own regional art scene and international artists, a place to exchange experiences, to be inspired, and to work—with the focus on artistic processes that dissolve the boundaries between making art, curating, and teaching.

Each residency will be planned in dialog with the artist in terms of length of stay and content. With the Ystad Art Museum and Bästa Biennalen as a base, the resident artist will participate in all the region’s art offerings, tailored to his or her own interests and expertise and to the Biennalen’s participants and organization. The plan for each residency is developed in close dialog with the artist or artists.

Artists will be selected from a comprehensive search effort that relies on Ystad Art Museum and Bästa Biennalen’s networks for recommendations of artists who work within the intended guidelines. We will also solicit recommendations through websites and social media platforms. Artists will then be contacted and invited to apply to the residency program.

Kontakt

Ystads konstmuseum

Besöksadress: 
S:t Knuts Torg


Postadress: 
Ystads konstmuseum, 
271 80 Ystad

0411-577285
konstmuseet@ystad.se

Öppettider

Tisdag-fredag: 12.00-17.00
Lördag-söndag: 12.00-16.00

Öppettider 25 juni - 12 augusti

Måndag-fredag: 10.00-17.00
Lördag-söndag 12.00-16.00

 

Entré

50 kronor.

Kombibiljett som gäller för både Klostret och Ystads konstmuseum: 80 kr

Under 17 år fri entré

 

 

Vernissageinbjudningar och nyheter

Anmäl dig här för att få vernissageinbjudningar och kontinuerlig information om utställningar och evenemang på Ystads konstmuseum – direkt till din mejllåda!

 

Följ oss!