Tunings

Benny Nemer, Tunings, performance, 2020–2022
Benny Nemer, Tunings, performance, 2020–2022

 

Tunings

Performance av Benny Nemer

Ystads konstmuseum, 18 juni, kl 15

 

Dansare Matteo Marziano Graziano

Klarinett Natalie Eriksson

 

Performancen Tunings är Benny Nemers efterforskningar och process kring att skapa storskaliga, tillfälliga blomsterkompositioner med dansare och musiker. Med färska blommor, dansarens rörelser och sången från ett träblåsinstrument koreograferas nära intimiteter mellan kroppar och material.

Tunings presenteras som en del av duoutställningen Spår av begär med Benny Nemer och Conny Karlsson Lundgren på Ystads konstmuseum. Blommor intar en central roll i flera av Nemers utställda verk och performancens lågmälda, skiftande kompositioner harmonierar med utställningens teman kring att spåra begär och queer samhörighet genom trädgårdar, kroppar och minnen. Tunings formar nya band av samhörighet genom efemära sammansättningar och skulpturala former.

Performancen skapas i ett nära samarbete mellan Nemer, dansaren och koreografen Matteo Marziano Graziano samt klarinettisten Natalie Eriksson. Inför performancen i Ystad har trion ett gemensamt residens på MARC i Knislinge för att skapa verkets koreografi och musik. 

 

 

Tack till Jonatan Gyllenör (dokumentation) samt Rachel Tess, Alex Fisher och Kajsa Rolfsson (MARC)

Presenteras med stöd från Region Skåne och MARC.

 

 

ENGLISH VERSION

Tunings

Performance by Benny Nemer

Ystads konstmuseum, June 18, 15.00

 

Dancer Matteo Marziano Graziano

Clarinet Natalie Eriksson

 

Tunings is a movement research process towards the creation of large scale, time-based floral compositions involving performers and musicians. Combining fresh flowers, the dancer’s movements, and the song of a woodwind instrument, the work choreographs close intimacies between bodies and materials.

Tunings is presented as part of the duo-exhibition Traces of Desire between Nemer and Conny Karlsson Lundgren at Ystads konstmuseum. Flowers occupy a central position in several of Nemer’s works on display, and the performance’s subtle, shifting compositions tunes into the exhibition’s themes of tracing desire and queer kinship through gardens, bodies, and memories. Tunings creates new bonds of kinship through ephemeral arrangements and sculptural forms.

The performance is created in close collaboration between Nemer, dancer and choreographer Matteo Marziano Graziano, and clarinettist Natalie Eriksson. Before the performance in Ystad the trio undertook a residency at MARC in Knislinge to craft the movement vocabulary and music.

 

Special thank you Rachel Tess, Alex Fisher and Kajsa Rolfsson at MARC; Jonatan Gyllenör.

With support from Region Skåne and MARC.

 

 

 

Publicerad 2022-06-03, Uppdaterad 2023-08-30