FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer

Den 22 oktober är det dags för vår årliga utställning/mässa där vi visualiserar affärer och affärsmöjligheter med hjälp av lokala företag och dess verksamheter kopplat till vart och ett av de 17 globala målen. Vi växlar upp och år blir mässan hybrid

FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer

Fredagen den 22 oktober är ett datum du inte vill missa.

Marknad & Näringsliv Ystads kommun tillsammans med Tillväxt Syd arrangerar årligen en mässa/utställning inom konceptet FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer.

Vi gör detta dels för att lyfta fram vad som hänt under året som gått och dels för att blicka framåt. I år vill vi växla upp det ytterligare och kommer tack vare stöd från Region Skåne att kunna erbjuda en hybrid mässa/utställning.

Det innebär att du kan delta fysiskt på plats (begränsat antal deltagare) i Ystad Arena, alternativt digitalt live via Hopin

Här möter du lokala företagare bakom varje hållbarhetsmål och förstår kopplingen till affärer och vad de globala målen kan innebära för ditt företag. Du får också ta del av föredrag och hjälp att identifiera konkreta åtgärder som ger förutsättningar för nästa steg i din verksamhetsutveckling.

Förmiddagen riktar sig mot företag & organisationer. Arrangemanget är kostnadsfritt.

Anmäl dig här:

Du anmäler dig via Hopin

(Om du anmäler dig till en fysisk plats så förbehåller vi oss rätten i att evenetuellt behöva ändra din anmälan från fysisk till digital plats utifrån restriktioner och eventuella förändringar som vi inte råder över)

 

Program

08.30-09.00
Registrering, fika och mingel bland de 17 hållbarhetsmålen

09.00 Välkomna!
Johan Österberg, moderator Andreas Narsell

09.10 Megatrend och varumärkesbyggande
Erik Modig, Forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Erik är expert på kundpsykologi, marknadsstrategi och kommunikation och forskar just nu på hållbarhet.

Erik visar hur du kan koppla den interna och externa kommunikationen till din tillväxtplan och verksamhetsutveckling. På så sätt kan du öka din konkurrenskraft och skapa hållbar lönsamhet i ditt företag genom att se och implementera den röda tråden.

10.10 FN:s hållbarhetsmål -ett smörgåsbord för nya affärer
Mingel och nätverkande

10.45 Biokol, fotboll och gröna affärer
Sven-Olof Bernoff, Skånefrö och Karin Heri, Malmö FF ger konkreta exempel på hur man som företag implementerar hållbarhetsmålen i sin affärsidé och utveckling.

11.10 Hur kan jag använda globala målen som en katalysator för tillväxt i mitt företag?
Karin Lintrup, rådgivare i SDG och Calle Rasmusson, Tillväxt Syd ger konkreta exempel ”från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen”.

11.30 Ystadmodellen och dess spridning, vad betyder det för dig?
Lotte Nilsson, näringslivsutvecklare

11.40 Tillväxt Syd presenterar ”Årets Framtidssäkrare”
Jörgen Reiman Ehle, verksamhetsledare Tillväxt Syd

11.50 Från idé till verklighet
Sara Anderhov, Region Skåne.
Utvecklingscheckar för affärsutveckling.

12.00 Avslut och summering

 

Vill du tipsa någon om arrangemanget? Skicka vidare inbjudan.

Här hittar du information om konceptet: FN:s hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

Publicerad 2021-10-14

FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

Lokala företag visualiserar de globala målen och dess affärskoppling på plats/live

1. Ingen fattigdom
Österlenkryddor

2. Ingen hunger
Gunnarshög

3. God hälsa och välbefinnande
Ystads IF och IFK Ystad

4.God utbildning
Hydx

5. Jämställdhet
DC Syd

6. Rent vatten och sanitet för alla
Anolytech

7. Hållbar energi för alla
Michelsens

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Öja Krog, UppellerNer och LiteMer

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Polykemi Group

10. Minskad ojämlikhet
Sparbanken Skåne

11. Hållbara städer och samhällen
Skanska och Ystads kommun

12. Hållbar konsumtion och produktion
Place2Place

13. Bekämpa klimatförändringarna
Skånefrö

14. Hav och marina resurser
Ystads Skeppshandel

15. Ekosystem och ekologisk mångfald
Högestad och Christinehof

16. Fredliga och inkluderande samhällen
Polisen

17. Genomförande och globalt partnerskap
Regional utveckling, Region Skåne

Årets Framtidssäkrare

Vill du nominera ett företag till Årets Framtidssäkrare?
Kontakta Jörgen Reiman Ehle, verksamhetsledare på Tillväxt Syd

Här hittar du förra årets vinnare och kriterierna för utmärkelsen.

Frågor?

Kontakta
lotte.nilsson@ystad.se, 0411-57 79 86