FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer

Den 22 oktober var det dags för vår årliga utställning/mässa där vi visualiserar affärer och affärsmöjligheter med hjälp av lokala företag och dess verksamheter kopplat till vart och ett av de 17 globala målen. I år växlade vi upp och lät mässan bli hybrid

FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer

Den 22 oktober var det dags för vår årliga mässa/utställning inom konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer. Det är tredje året vi arangerar denna och målet är att fånga upp goda exempel som hänt under året, att blicka framåt och att skapa nya affärsrelationer och nätverk.

Det var fullt i Ystad Arena, över 100 företag och organisationer deltog. Utöver de som fanns på plats, deltog även 30st digitalt. Förmiddagen var hybrid tack vare stöd från Region Skåne.

På agendan

Inledningsvis registrerades alla och man fick möjligheten att nätverka med de 17 lokala företag och organisationer som fanns på plats för att visualisera affärer kopplat till vart och ett av de 17 globala målen. 

Därefter var det dags för dagens huvudtalare, Erik Modig, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och expert på kundpsykologi, marknadsstrategi och kommunikation inom just hållbarhet.

Erik visade hur man kan koppla den interna och externa kommunikationen till sin tillväxtplan och verksamhetsutveckling. Detta för att öka sin konkurrenskraft och skapa hållbar lönsamhet i sitt företag.

Därefter var det återigen dags att nätverka. Målet med förmiddagen är att visualisera just ett smörgåsbord för affärer kopplat till de globala målen, alla fyller lika stor funktion i detta oavsett hur mycket eller lite man kan eller har arbetat med hållbarhet. Genom att träffa företagare över branscher och över kommungränser skapas förutsättningar för nya möjligheter.

Näst på tur i agendan var Biokol, fotboll och gröna affärer. Karin Heri, Malmö FF och Sven-Olof Bernoff, Skånefrö gav konkreta exempel på hur man implementerar hållbarhetsfrågor i sin verksamhetsutveckling. 

Karin Lintrup och Calle Rasmusson berättade konkreta exempel från projektet Från SWOT till värdeerbjudande med de globala målen, hur man som verksamhet kan bryta ner målen till verksamhetsnivå och implementera dessa i sin tillväxtplan. Då blir arbetet konkret i organisationen och kommunikationen både externt och internt betydligt tydligare och lätt förståelig.

Lotte, process och projektledare inom konceptet lyfte fram de möjligheter som finns när blickarna vänds mot vår region, men också vikten av att synliggöra sig för varandra. Ystadmodellen sprids och därmed också möjligheterna.

Årets Framtidssäkare

Detta årliga arrangemang arrangerar vi tillsammans med Tillväxt Syd och i år var det dags att presentera Årets Framtidssäkrare för andra året i rad. Sparbanken Syd är med och stödjer priset som i år gick till Skånefrö.

Från idé till verklighet

Avslutsningsvis var det dags för Sara Anderhov, Region Skåne att berätta om de utvecklingscheckar som finns att söka. Här såg vi många som nickade och som kanske just idag identifierat sitt nästa steg i sin verksamhetsutveckling.

Det var alldeles underbart att äntligen kunna ses, att höra sorlet och att få vara en del av ett större sammanhang. Stort TACK till dig som på något sätt var med och bidrog till denna förmiddag!

Publicerad 2021-10-14, Uppdaterad 2021-10-25

FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

Lokala företag visualiserar de globala målen och dess affärskoppling på plats/live

1. Ingen fattigdom
Österlenkryddor

2. Ingen hunger
Gunnarshög

3. God hälsa och välbefinnande
Ystads IF och IFK Ystad

4.God utbildning
Hydx

5. Jämställdhet
DC Syd

6. Rent vatten och sanitet för alla
Anolytech

7. Hållbar energi för alla
Michelsens

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Öja Krog, UppellerNer och LiteMer

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Polykemi Group

10. Minskad ojämlikhet
Sparbanken Skåne

11. Hållbara städer och samhällen
Skanska och Ystads kommun

12. Hållbar konsumtion och produktion
Place2Place

13. Bekämpa klimatförändringarna
Skånefrö

14. Hav och marina resurser
Ystads Skeppshandel

15. Ekosystem och ekologisk mångfald
Högestad och Christinehof

16. Fredliga och inkluderande samhällen
Polisen

17. Genomförande och globalt partnerskap
Regional utveckling, Region Skåne

Årets Framtidssäkrare

Årets Framtidssäkrare gick till Skånefrö

Stort grattis säger vi!
Vill du veta mer? Kontakta Jörgen Reiman Ehle, verksamhetsledare på Tillväxt Syd

Årets Framtidssäkrare stöds av Sparbanken Syd

Årets Framtidssäkrare

Här hittar du förra årets vinnare och kriterierna för utmärkelsen.

Frågor?

Kontakta
lotte.nilsson@ystad.se, 0411-57 79 86