Ystad Saltsjöbad

Så här arbetar Ystad Saltsjöbad aktivt för en hållbar kompetensförsörjning:

  • Yrkesbussar
  • Prao-samverkan Grundskola
  • APL-samverkan med Gymnasiet
  • Framtidsspanarna 
  • Branschdag på grundskolan
  • Arbetar med intern rotation mellan avdelningar och destinationer
  • Öppet hus & speeddating inför sommarens rekryteringar
  • Arbetar mot de personer som finns i CV bank med info och utskick

PÅ gång: Januari 2023 - öppning av extern skola för utbildning av instegsutbildning inom hotell och restaurang. Utbildningarna skapas utefter destinationernas behov. Ca 15 elever/klass. 1 klass/månad.”

"ESS group har en målsättning om att bli självförsörjande i att bygga sin organisation senast 2024. Det innebär ett aktivt arbete med ständigt inflöde av lärlingsplatser som sedan kompletteras med kompetenspåklädnad.
Vi behöver säkra att vi är en bransch som är beständig under livets olika skeden och behöver därför säkra hur man kan jobba kvar hos oss även tex efter man skaffat familj.
Trygga medarbetare leder till medarbetare som vågar utmana sig själva.
Utveckling är vinna vinna för alla!"

Vill du veta mer om Ystad Saltsjöbad besök deras hemsida.

Publicerad 2022-01-20, Uppdaterad 2023-05-12