Prao Ystad

female-chef-seasoning-salad_23-2148763185.jpg

Systemet samverka.nu ska underlätta för både skola & näringsliv kring prao.

Du behöver inte ordna en mängd olika arbetsuppgifter, vikten ligger vid att eleverna ska få möjlighet att studera, fundera och bli inspirerade av yrken. Hjälp eleverna att fatta välgrundade beslut kring sin framtid, tillsammans arbetar vi på så sätt för kompetensförsörjningen framöver.

Hur många praoelever kan du tänka dig att ta emot från våra grundskolor?

Maila kontaktuppgifter; namn, arbetsplats, adress, mail och telefonnummer till Praosamordnare Amanda Andrén
prao@ystad.se
0411-577119

Eller gå in och registrera dig direkt via praktiksystemet: samverka.nu

Pris till arbetsgivare

Här i Ystads kommun samarbetar vi med Ystads Allehanda och grundskolorna för att hylla och lyfta goda förebilder i arbetslivet. Vi har instiftat två priser, ett till "Bästa praoplats" och ett till "Bästa praohandledare.

Priserna delas ut en gång om året på en Näringslivsfrukost.

Publicerad 2021-04-30, Uppdaterad 2024-04-23