system-954972_640.jpg

Prao Ystad

Ett nytt praktiksystem håller på att införas i Ystads kommun

Praoplatser sökes!

Systemet samverka.nu ska underlätta för både skola & näringsliv kring prao.

Du behöver inte ordna en mängd olika arbetsuppgifter, vikten ligger vid att eleverna ska få möjlighet att studera, fundera och bli inspirerade av yrken. Hjälp eleverna att fatta välgrundade beslut kring sin framtid, tillsammans arbetar vi på så sätt för kompetensförsörjningen framöver.

Hur många praoelever kan du tänka dig att ta emot från våra grundskolor?

Maila kontaktuppgifter; namn, arbetsplats, adress, mail och telefonnummer till vår praosamordnare helene.a.larsson@ystad.se Eller gå in och registrera dig direkt via praktiksystemet: samverka.nu

 

Publicerad 2019-04-30, Uppdaterad 2020-09-03