Fartygsanmälan

Hamnen är inte avsedd för andra fartyg än nyttotrafik, varför alla andra båtar hänvisas till Ystads Marina. Efter särskilt tillstånd av hamnen kan segelskutor samt historiska fartyg angöra Ystad Hamn. Anmälan skall ske i förskott.

Alla fartyg som ska anlöpa Ystads hamnområde ska anmälas senast 24 timmar före ankomst. Anmälan görs till Hamnmyndigheten samt till Ystad hamn.

Kontakta Hamnmyndigheten: +46 709-477 264,
Anmälan till Ystad hamn sker genom att skicka fartygsanmälan via e-post till port@ystad.se

 

INFORMATION FARTYGSANMÄLAN

Fartygsanmälan    (blankett, klicka på länken)

Fartygsanmälan Kryssningsfartyg    (blankett, klicka på länken)

Fartygsanmälan Segelskutor, historiska fartyg samt skolfartyg

Det finns ingen blankett, istället ombeds ni att skicka in följande uppgifter till port@ystad.se 

Fartygsnamn:

Faktureringsadress:

Telefonnr samt e-postadress:

VAT-nummer:

Notera följande: 

Hamnavgift: 500 SEK (exkl. moms)
Avgifter för elförbrukning och färskvattenbunkring tillkommer.

 

Fartygsanmälan Övriga fartyg/båtar efter särskild överenskommelse (större segelbåtar och motorbåtar

Det finns ingen blankett, istället ombeds ni att skicka in följande uppgifter till port@ystad.se 

Fartygsnamn:

Faktureringsadress:

Telefonnr samt e-postadress:

VAT-nummer:

Notera följande: 

Hamnavgift: 1200 SEK (exkl. moms)
Avgifter för elförbrukning och färskvattenbunkring tillkommer.

___________________________________

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Michael Törnfeldt, Operativ chef:

Tel: 0411-577 661
E:post: michael.tornfeldt@ystad.se

Publicerad 2023-01-20