Fartygsanmälan

Hamnen är endast avsedd för nyttotrafik, varför alla andra båtar hänvisas till Ystads Marina. Efter särskilt tillstånd av hamnen kan segelskutor samt historiska fartyg angöra Ystad Hamn. Anmälan skall ske i förväg, innan ankomst.

Alla fartyg som ska anlöpa Ystads hamnområde ska anmälas senast 24 timmar före ankomst. Anmälan görs till Hamnmyndigheten samt till Ystad hamn.

Kontakta Hamnmyndigheten: +46 709 477 264,
Anmälan till Ystad hamn sker genom att skicka fartygsanmälan via e-post till port@ystad.se

Hamnavgift samt avgifter för elförbrukning och färskvattenbunkring, se Prislista 

 

INFORMATION FARTYGSANMÄLAN

Fartygsanmälan    

Fartygsanmälan Kryssningsfartyg    

Fartygsanmälan Segelskutor, historiska fartyg samt skolfartyg

Det finns ingen blankett, istället ombeds ni att skicka in följande uppgifter till port@ystad.se 

Fartygsnamn:

Faktureringsadress:

Telefonnr samt e-postadress:

VAT-nummer:

 

Fartygsanmälan Övriga fartyg/båtar efter särskild överenskommelse (större segelbåtar och motorbåtar

Det finns ingen blankett, istället ombeds ni att skicka in följande uppgifter till port@ystad.se 

Fartygsnamn:

Faktureringsadress:

Telefonnr samt e-postadress:

VAT-nummer: 

 

___________________________________

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Michael Törnfeldt, Operativ chef:

Tel: +46 411 577 661
E-post: michael.tornfeldt@ystad.se

Publicerad 2023-01-20, Uppdaterad 2024-07-15