RSS

Källans blogg


Uppdatering av läget

Publicerad: 2018-06-29 16:42

Arbetet med Källan pågår fortlöpande. Vad har hänt den senaste veckan?

Denna vecka har vi haft en hel del arbete med Källan. Ann-Sofi, byggprojekledare från SAM, har haft arbete varje minut och vi andra vid tillfälle.

I onsdags hade vi Christer Holger på besök och pratade Källan hela dagen. Christer Holger är verksamhetschef på Skapaskolan i Huddinge, och också en mycket kunnig konsult när det gäller bland annat lärmiljöer. I höst inviger han nya Skapaskolan.

Det var fokus på återkoppling kring ritningarna och kort om vad nästa steg blir.

Sammanfattningsvis gick diskussionerna ungefär så här:

Vi (Arkitektlaget) har ritat en bra förskola/skola. Tillsammans satt vi och flyttade gradänger och grupprum och kom fram till bra lösningar. Det vi försökte få till var egentligen fyra kvadrater, eller zoner,  i varje lärmiljö, främst när det gäller skoldelen.

På det viset skapade vi tydliga ytor och stor variation i varje rum. Vi pratade en del om flöden och det känns också som vi fått till det på ett bra sätt.

En stor önskad förändring är att få till så att slöjdsalarna sitter ihop. Det är en utmaning och en punkt är att få rätt på spånsugen från träslöjden.

Framöver planerar vi en inspirationsföreläsning för ledare och kanske förstelärare kring lärmiljöer. I koppling till det också en workshop där man kan vara kreativ och utgå från det som redan finns i verksamheten.

Ett likadant upplägg bör också riktas specifikt mot Källan. Inspiration och starta tänket utifrån de lokaler och förutsättningar vi har idag. Tanken om att skapa ”testmiljöer” under kommande läsår lever kvar och det ska vi arbeta vidare med.

Vi har ett önskemål om att ha en färdig önske- och inköpslista i oktober/november och hoppas att det finns budget kvar då.

I februari åker vi till Skapaskolan och ser hur de har fått till det.

 

I torsdags var ”last responsible minute” för alla rum på ritningen för mer än 1 person. Projektgruppen hade gjort ett stort jobb på onsdagen och torsdagen blev mer en koll på om vi tänkt rätt. Rektor Kina och några pedagoger var på plats för att ge input och det var absolut positiva reaktioner från alla inblandade. Känslan vi hade fått under onsdagen bekräftades och Arkitektlaget har nu bollen i att uppfylla alla önskemål och tankar. Det ska bli otroligt spännande att se ritningarna.

Ann-Sofi hade också fått första utkastet på utemiljön från Edge. Vi granskade och tyckte till kring det. Förhoppningsvis dyker det upp färdiga ritningar på både byggnad och utemiljö här inom kort.

Vår reaktion på det första utkastet var väldigt positiv. Det fanns många kreativa lösningar, mycket grönt, väl utnyttjade ytor och en utemiljö som kändes  genomtänkt och inspirerande. De hade också lyckats skapa ett intressant tema, precis som vi önskat.

Sammantaget var det en känsla av eufori, för mig i alla fall. Det kommer att bli en fantastisk miljö att vistas i och fantastiska förutsättningar för våra barn att utvecklas och bildas.

/Stefan Ahlbäck, projektledare KoU


Artikel från YA

Publicerad: 2018-06-11 16:16

Idag, den 11 juni, publicerades en artikel i Ystads Allehanda om Källan.

Kategorier: Press

Från intranätet

Publicerad: 2018-06-05 08:58

Idag publicerades följande nyhet på Ystads kommuns intranät.

Nu startar projektet Källan - Ystads nya förskola/skola i Surbrunnsområdet

​Nu är planeringen för den nya förskolan/skolan i Surbrunnsområdet i full gång. I slutet av juni börjar rivningsarbetet av den fastighet där den nya förskolan/skolan ska byggas.

Den nya innerstadsskolan kommer att kunna ta emot 120 förskolebarn och 350 elever upp till årskurs 6. Tomten där skolan ska byggas ligger i hörnet Disponentgatan Fridhemsgatan och byggnaden som ligger där idag ska rivas.
 
Målet är att skapa en skola med högsta pedagogiska värde på alla ytor, ute såväl som inne.
 
- Nu arbetar vi med att skapa en skola med bra lösningar för ljud, ljus och luft. Ytorna ska utnyttjas smart så att lokalerna blir variationsrika och kan användas på många olika sätt, både idag men också över tid. Ålderskullarna skiftar som bekant i storlek från år till år. Vi vill också att skolans lokaler ska kunna nyttjas till annan verksamhet, säger Stefan Ahlbäck, administrativ chef Kultur och utbildning på Ystads kommun.
 
Under våren 2018 har arbete pågått med verksamhetsprogram och projektering. Upphandling av partneringentreprenör är gjord och Skanska fick uppdraget. Skolan öppnar höstterminen 2020.
 
Budgeten är på 250 mkr. Riktpris kommer i november 2018. I samband med att skolan öppnar övergår verksamheterna som idag bedrivs i förskolan Marielund, Östra skolan och Blekeskolan.