Engelskundervisning

Engelska i skolan är ett ämne med mycket fokus på kommunikation. Eleverna ska utvecklas både i att förstå engelska och att själva kunna kommunicera engelska både i tal och skrift. Eleverna behöver då ha tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer. På våra Köpingebro och Löderups skola arbetar vid tidigt och medvetet med att utveckla elevernas engelskkunskaper.

Att tala engelska blir därmed en viktig ingrediens i engelskundervisningen. De yngre eleverna på skolan tycker oftast detta är kul och spännande medan bland de äldre eleverna finns det flera som tenderar att uppleva detta som obehagligt och pinsamt. Det handlar om att arbeta med olika kommunikativa arbetssätt som i undervisningen, och då inte enbart i engelskundervisningen. Om vi stärker eleverna kommunikativt i andra ämnen kan det ofta spilla över även på engelskan. Övningar/arbetssätt som används i något annat ämne kan även användas i engelskan. Vi arbetar med att få in engelska i det dagliga arbetet med eleverna, oavsett ämne, och man kan t ex ta dagens väder på engelska eller ha pausgympa på engelska.

Tryggheten i en grupp behöver man ständigt arbeta med och om eleverna känner sig trygga är det större chans att de vågar uttrycka sig muntligt på lektioner. När det gäller engelskan är det viktigt att eleverna vågar prata, att vi lärare uppmuntrar dem till att våga prata och att det blir fel ibland, men att det inte gör något. Vi lärare kan också uttala ord fel ibland och att vi då kan avdramatisera situationen och visa att även vi kan säga fel. Det är viktigt att prata med eleverna hur man lär sig språk, att eleverna är medvetna om att göra fel när man lär sig ett nytt språk är naturligt och oundvikligt.

Vi behöver också variera arbetssätten för att nå så många elever som möjligt. För de yngre eleverna är det bra med mycket repetition och upprepningar. Då kan eleverna lättare komma ihåg ord och fraser och de känner sig tryggare att använda orden.

Jag har intervjuat några elever från varje årskurs. Eleverna är överens om att det är viktigt att kunna engelska. Som jag skrev tidigare så är de yngre eleverna mer positiva till att prata engelska inför varandra. Bland de äldre eleverna finns det fler som helst vill vara i smågrupper när de ska prata engelska. De elever, bland de äldre, som känner sig trygga att prata engelska i skolan, omges ofta av mycket engelska på fritiden i form av t ex spel, filmer och serier.

En elev uttryckte att engelska är viktigt för det finns ju lite överallt och det säger mycket om att engelskundervisningen i skolan är viktig och att vi behöver rusta våra elever så att de vill och vågar använda sin engelska.

 


Malin Larsson
Förstelärare Köpingebro och Löderup skola

Publicerad 2023-08-28, Uppdaterad 2024-06-24