Barn som utmanar och tänker annorlunda

På uppdrag av förskolechefs eller rektor erbjuds föräldrar/vårdnadshavare till förskole-och skolbarn en föreläsning kring barn som utmanar och tänker annorlunda. Hur kan en utredning av barns styrkor och svårigheter gå till? Hur kan man som förälder förstå, bemöta och utveckla barnets förmågor?
Kvällsföreläsningen ges vid ett tillfälle á 2 timmar.

Publicerad 2022-12-07, Uppdaterad 2023-06-08