Kontakt med vårdnadshavare

Vid behov medverkar olika kompetenser från Barn- och elevhälsan vid föräldrasamtal, elevkonferens, möte i förskolan, resursmöte och andra samverkanmöten. Information/rådgivning ges till vårdnadshavare i medicinska frågor vid skolstart och stadieövergång samt då elev uppsökt skolsköterska.

Publicerad 2022-12-07, Uppdaterad 2023-08-21