Personal i fristående verksamhet

I vårt hälsofrämjande, förbyggande och åtgärdande arbete erbjuder Barn- och elevhälsan ett flertal insatser till personal. Nedan hittar du insatser och kompetensutvecklingsinsatser som Barn- och elevhälsan erbjuder fristående verksamhet.

Publicerad 2015-10-14, Uppdaterad 2019-08-13