Grundskola

Elever i grundskolan eller anpassade grundskolan som har minst en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning om:

  • eleven använder språket dagligen i hemmet 
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • det finns minst fem elever hos huvudmannen som har rätt till modersmålsundervisning i språket och som önskar det
  • det finns en lämplig lärare

Elever i grund- och anpassade grundskolan kan studera ämnet modersmål som elevens val, språkval, skolans val eller utanför den ordinarie undervisningstiden. Det vanligaste är att eleven studerar utanför ordinarie skoltid.

Elevens vårdnadshavare ansöker om att eleven ska få läsa modersmål. Det är elevens rektor som fattar beslut om en elev har rätt till modersmålsundervisning. Som regel kan en elev bara få modersmålsundervisning i ett språk.

Ansökan om modersmålsundervisning görs på blanketten Ansökningsformulär modersmål. Ansökan för en ny elev som önskar läsa modersmål ska ha inkommit senast den 31 augusti. Elever vars ansökningar inkommer senare, erbjuds undervisning i mån av plats. En elev som redan läser modersmål inom grundskolan i Ystads kommun behöver inte anmäla sig på nytt inför ett nytt läsår. Om eleven inte längre ska delta i modersmålsundervisningen måste vårdnadshavare avanmäla eleven med hjälp av blanketten Avanmälan

Publicerad 2020-07-01, Uppdaterad 2023-08-04