Gymnasieskola

Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som har minst en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning om:

  • eleven använder språket dagligen i hemmet
  • eleven har goda kunskaper i språket
  • det finns minst fem elever hos huvudmannen som har rätt till modersmålsundervisning i språket och som önskar det
  • det finns en lämplig lärare


I gymnasieskolan finns tre kurser i ämnet modersmål: 

  • Tre ungdomar på vägModersmål 1, 100 poäng
  • Modersmål 2, 100 poäng
  • Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng


Eleven behöver ansöka om att få delta i modersmålsundervisningen. Gymnasieskolan informerar om hur ansökan görs.

Publicerad 2022-07-01, Uppdaterad 2023-08-18