Fältgruppen

Tobak, alkohol- och drogförebyggande arbete

Fältgruppen arbetar på socialnämndens uppdrag och har hela Ystads kommun som arbetsfält. Vårt arbete har utgångspunkt i socialtjänstlagen och FN:s barnkonvention.

Genom olika insatser arbetar vi med att förebygga att barn och unga i Ystad börjar använda tobak, alkohol eller narkotika. Det görs genom föräldrautbildning, skolbesök, ungdomsdemokrati, föreläsningar, samverkan samt uppsökande arbete i miljöer där barn och unga finns.

Information kring barn och ungas fritid, trender och aktuell drogutveckling förmedlas på olika nivåer, till föräldrar, politiker, föreningar etc. i samverkan, via tidningar, nyhetsbrev samt olika sociala medier.

Publicerad 2022-04-09, Uppdaterad 2023-04-04