Absolut Förälder

Absolut Förälder är en föräldrautbildning i Ystads kommun sedan 2003 och genomförs på alla Ystads skolor. Utbildningen är ett samarbete mellan Social Omsorg och Kultur och Utbildning och det är 8 utbildare som håller i utbildningen.

Absolut Förälder är ett informationprogram om tobak, alkohol och narkotika men även om tonåringar och föräldrarollen. Föräldrar är de viktigaste personerna när det gäller det förebyggande arbetet. Då är det bra att ha fakta, argument och kunskap att stödja sig på kring dessa frågor. Därför ligger Absolut Förälder redan i
åk 6 för att vara förberedd och kunna ta diskussionen med sina barn i god tid.

Målet med Absolut Förälder är en tobak- alkohol och drogfri tonårstid.

Kursplan och upplägg

Föräldrautbildningen Absolut Förälder ger föräldrar fakta, argument och möjlighet till diskussion kring situationer där tobak, alkohol och narkotika kan förekomma. Föräldrars inställning, förhållningssätt och agerande har stor betydelse inför och under barnens tonårstid.

Utbildningen erbjuds till alla vårdnadshavare med barn i åk 6-9. 

Åk 6-7: Utbildningen omfattar tre tillfällen, där tillfälle 1 och 2 genomförs i åk 6 och tillfälle 3 på vårterminen i åk 7 på Norreport och Västerport. Vid det andra tillfället är barnen med och tillsammans med föräldrar arbetas det fram en enkel handlingsplan för en drogfri tonårstid. Vid det tredje tillfället är barnen även med och ser en film med efterföljande diskussioner tillsammans med föräldrarna.
Kunskapsskolan har ett utbildningstillfälle i åk 6 och ett i åk 8 för enbart föräldrar.
Utbildningen leds av 8 utbildare från Kultur och Utbildning och Social Omsorg. 

Åk 8-9: Utbildningen följs upp med kort information av Fältgruppen vid föräldramötena på höstterminen.

 
    image.png

 

Publicerad 2022-01-14, Uppdaterad 2023-04-26

Kontakt

Fältsekreterare:
Richard Magnusson
0411 - 57 70 55
0708 - 72 85 01
richard.magnusson@ystad.se

Lina Persson
0411 - 57 75 88
0709 - 47 75 88
lina.persson@ystad.se
 
Besöksadress:
Lilla Östergatan 28

Postadress:
Social Omsorg,
271 80 Ystad

Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-57 70 64