Synpunkter

Berätta vad du tycker om oss på Social- och Omsorgsförvaltningen. Synpunkter på vår verksamhet är viktiga för att vi ska kunna utvecklas på bästa sätt. Det är också våra medborgares möjlighet att medverka i och påverka vårt kvalitetsarbete. Medborgarnas synpunkter kan ge oss viktig information om det vi måste förändra och förbättra i vår verksamhet.

Synpunkter på Social- och Omsorgsförvaltningens verksamheter kan lämnas på olika sätt:

  • Fyll i blankett som finns här på sidan (ifyllnadsbar på skärmen). Den finns också ute i våra verksamheter, i Social- och Omsorgsförvaltningens reception på Blekegatan 1.
  • Skriva eget brev.
  • Ringa till någon i våra verksamheter.
  • Lämna muntliga synpunkter till någon i våra verksamheter.
  • Skicka e-post till soc@ystad.se.

Oavsett hur en synpunkt kommer till Social- och Omsorgsförvaltningen ska den registreras och diarieföras av kansli- och utvecklingsenheten.

För att registrera och handlägga dina synpunkter databehandlas de personuppgifter som du lämnar. Denna hantering styrs av dataskyddsförordningen och Lagen om behandling av personuppgifter i Socialtjänsten. Om den lämnade synpunkten innehåller sekretessuppgifter kommer handlingen att sekretessbeläggas. I annat fall behandlas den som en allmän handling och kan begäras ut av andra.

Viktigt att tänka på!

Synpunkt som lämnas på aktuell blankett ersätter inte att överklaga ett beslut man är missnöjd med. Har du fått ett myndighetsbeslut du är missnöjd med står det i beslutet hur du ska göra för att överklaga detta.

Blankett för synpunkter

Vill du lämna en synpunkt kan du, som sagt, använda dig av vår blankett som finns här till höger på sidan. Du kan välja att skriva ut den och fylla i den för hand eller fylla i den direkt på skärmen innan du skriver ut den. Om du inte kan få utskrift på båda sidor och därför inte kan använda dig av möjligheten att vika ihop blanketten för att på så sätt få adress och porto betalt på baksidan går det lika bra att exempelvis lägga blanketten i ett kuvert och skriva av adressen samt skriva ”Frankeras ej. Mottagaren betalar portot.”

Vill du veta mer?

Till höger på denna sidan hittar du länkar för mer information. Bland annat hittar du vår informationsbroschyr om vår synpunktshantering, information om vad en allmän handling är, information om dataskyddsförordningen med mera.

Publicerad 2023-05-23, Uppdaterad 2024-02-05