Nyanlända

Det är viktigt att asylsökande kommer till Migrationsverket så snabbt som möjligt för att inte fördröja asylprocessen. En asylsökande får tillgång till dagbidrag och boende från Migrationsverket och får också möjlighet till sjukvård.

Migrationsverkets ankomstboenden finns vid Midhem och Jägersro i Malmö. Oavsett vilken tid på dygnet som en asylsökande anländer erbjuds de mat och sovplats. Om det skulle bli brist på platser i Malmö ordnas bussresor till andra städer.

Ystads kommuns ansvar

Ensamkommande flyktingbarn

Ystad kommuns ansvar är att ta hand om ensamkommande flyktingbarn som kommer till Ystad.  Detta sker genom den kommunala förvaltningen Social- och Omsorgsförvaltningen. Verksamheten ”Ensamkommande barn” är kommunövergripande och erbjuder boende och stöd för asylsökande barn och unga som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

Ystads kommun ansvarar för de ungdomar Migrationsverket anvisar och placerar dem på boenden eller i utredda familjehem.

Vuxna och familjer

Migrationsverket ansvarar för asylsökande vuxna och familjer under tiden de utreder om rätten till asyl finns. De ansvarar också för bostad, boende, ekonomiskt stöd och offentligt biträde.

Publicerad 2022-05-18, Uppdaterad 2023-12-15